Wednesday, September 17, 2014

Qualitatea informativoqui

Dugu iracurtzen titular principala holan (Berria, eguaztena 17 iraila 2014)

Estatuak Nafarroa auzitara eraman du, eta 1.500 milioi eskatu dizkio 

non seguruenez -informativoqui- hori titularra hobetu ahal da holan

Estatuak auzitara eraman du Nafarroa, eta 1.500 milioi eskatu dizkio 
(edo, eta eskatu dizkio 1.500 milioi)

Othe dira berdin onac informativoqui hauec bi titularrac?

Estatuak Nafarroa auzitara eraman du 

Estatuak auzitara eraman du Nafarroa

3 comments:

Gilen Mejuto said...

Ikus Jon Benito idazleak botatakoa Twitter-en:

Zer erantzun Kataluniatik Euskal Herria euren aukera/ataka berean zergatik ez dagoen galdetzen dizutenean?

Eta lasai asko geratu da.

Anonymous said...

Jon Benito horrek zer esan nahi izan du? Hau?:

"Zer erantzun Kataluniatik galdetzen dizutenean zergatik ez dagoen Euskal Herria euren aukera/ataka berean?"

Nago gure artean idazle gradua ez ote den sobera aisa banatzen ari.

Erramunek salatu esaldia, berriz, hunela legoke hobeki ene gustuko:

"Estatuak auzitara eraman du Nafarroa eta eskatu dizkio 1.500 milioi"

XE

Erramun Gerrikagoitia said...

Critica hauec eguinac direnac intentione on eta positivoz' helduco al dira interesatuac gana?, ezen Berria eguncaria gana eta Jon Benito gana?

Nolanahi ez da berdin dimensione personala hain batena (Jon Benito) eta publicoari zuzendua (Berria eguncaria) an mass media.

Curritzen al du, ba, euscal munduan relationeac?, elkarren berri izateac?, contactuac?