Monday, June 09, 2014

Ulertzen al da eguiazqui?

Dudanean iracurri (Gara, 7k suplementua, 8 ekaina 2014)

Gure Esku Dago 

Ilusioak saretuz doan katea 

dut sentutu ze hori mezua -ilusioak saretuz doan katea- ez dela ulertzen, salvu eguin ezkero ariketa interpretativo bat, quasic hermeneuticoa. 

Nahi nuque ze blog hau iracurtzen ari zaren horrec galdetzea zeuc ere zure buruari ea ez da hori honan. Zuretzat al da ulergarria, ulertu ahal izatecoa? Baina, esan gabe doa, eguiazqui, zin zinez.

Hau ondoco hau, ba da -ez soil dateque- ulergarriago anhitzez ezi goicoa.

Gure Esku Dago 

Katea doana saretuz ilusioak 

Zer duzu sentitzen eguiazqui iracurle?

4 comments:

Anonymous said...


Adiskideak,

Barka otoi ene atrebentzia bainan partzuer egin nahi zintuzketet atzo lagun batek bota zitzautan erronka batean. Lagun horrek testu bat igorri zitzautan itzul nezon, eta ikusirik dituen konplikazione sintaktiko terribleak gogoak eman daut menturaz plazer zinuketela zuek ere erronkan parte hartzea eta iseiatzea zailtasun horiek zuen jakitatearen ukaldiz zanpatzera. Ausartzen zizte?

Huna hemen beraz parrafo bilo lazgarria:


A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hace pública la modificación del "Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hace pública la modificación del anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hacen públicas las modificaciones de dos anuncios relativos a una misma licitación: El anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se convoca la licitación del acuerdo marco para el servicio de operador logístico para las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa y el anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hace pública una modificación del anuncio de la Junta por el que se convoca la licitación para el acuerdo marco para el servicio de operador logístico para las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa"

X.E.

Gilen Mejuto said...

Erramun:

Ez nuke ulertuko baldin esango balu

Ilusioa saretuz doan katea

edo

Ilusioak saretuz doazen kateak

Baita perfektuki eta lehengo begiratuan ulertzen dut

Ilusioak saretuz doan katea

zein

Ilusioa saretuz doan kateak

Xabier:

Testu hori, gaztelaniaz ere, gaitz da ulertzeko, hamaikagarren irakurraldian ez bada.

Euskara historikoa erabiliz, proposatuko nuke honelako zerbait (pentsaezina gaurko euskaran):

Lizitazio publikoen eta adjudikazioen iragarkiak

DEFENSA MINISTERIOA

Defensa Ministerioaren Kontratazio Biltzarraren iragarkia, jakitera emateko modifikatuko dela “Defensa Ministerioaren Kontratazio Biltzarraren iragarkia, zeinaren bidez jakitera ematen baita modifikatuko dela Defensa Ministerioaren Kontratazio Biltzarraren iragarkia zeinaren bidez jakitera ematen baita modifikatuko direla lizitazio berari dagozkion bi iragarki: Defensa Ministerioaren Kontratazio Biltzarraren iragarkia, zeinaren bidez konvokatzen baita lizitazioa baitagokio Defensa Ministerioak Forza Armatuetarako izango duen operadore logistikoaren zerbitzuko esparru-hitzarmenari, eta b) Defensa Ministerioaren Kontratazio Biltzarraren iragarkia, zeinaren bidez jakitera ematen baita modifikatuko dela Biltzarraren iragarki bat zeinaren bidez konvokatzen baita lizitazioa baitagokio Defensa Ministerioak Forza Armatuetarako izango duen operadore logistikoaren zerbitzuko esparru-hitzarmenari”.

Anonymous said...

Erlatibozko esaldi hauek, beti dute sortzen arazoak gure hizkuntzan. Gaude XXI. mendean eta serioski moldatu beharko genituzke. Gustatu ala ez, hemen dugu gaztelera, frantsesa eta inglesa eta hizkuntza hauetan orain dela urte asko egokitu zituztela behar bezala erlatibozko esaldiak. Gaude desabantaila itzel baten aurrean.
Txopi

Anonymous said...

Nik uste Euskal Herrian egiten dugula honakoa: arazo baten aurrean begiak itxi eta belarriak estali eta honela arazoa ez dugu hautematen, beraz, ez da existitzen. Jarrera heldugabea. Jakina, arazoak existitzen direla, are gehiago, pixkanaka gero eta gehiago pilatzen dira. Denok egin izan dugu horrelakorik bizitzan, ¿ezta?