Saturday, June 07, 2014

Ez da auqueraric onena redactatzeco

Dudalaric iracurtzen ondoco titularra (Gaur8, 7 ekaina 2014)

Via Catalana: Herri oso bat martxan jarri zuen giza katea 

naiz ohartzen zein guti den ondo redactatzen euscaraz. Zeren aise -gaberic hautsi burua pensaquetan- ahal dugu ikusi ba direla auquera redactivo hobeac. esateraco

Via Catalana: giza katea zeinak jarri zuen martxan Herri oso bat 

Zein guti dugun valiatzen tamalez escura daucagun auquera hobeac, ba dirudi ari gara (disimuluan?) contra euscararen eta euscaldunaren.

No comments: