Wednesday, June 04, 2014

Igualtsu syntacticoqui an Gara eta Berria

Guzioc ba daquigu dagozela zuzentzaileac, euscararen zuentzaileac zuzentzeco dagoqueena tcharto, oker edo incorrecto, haimbat lekutan nola eguncariac, aldizcariac, universitateac, udalac, diputationeac, ... etc. Halan ikusi ahal dira honelatsuco titular antzecoac respectuz syntaxia an eguncariac eraguinez direlaco zuzentzaileac nic uste

an Gara (martitzena 3 ekaina 2014, 16 or)

Lurraldea eta hizkuntza lotzen dituen ikastaro telematikoa antolatu dute 

an Berria (eguaztena 4 ekaina 20114, lehen or)

Euroitunaren betetze mailan Espainiak iruzur egiten duela salatu dute

Ikusiric ba eta observaturic antzecotasun syntactico ez-ohicoa' argui dago ezen coincidentzia, coincidentzia syntacticoa, ez da casuala.

Lehena, Gara-coa, eman ahal da aisago honelaxe

Antolatu dute ikastaro tematikoa zeinak du lotzen lurraldea eta hizkuntza

Bigarrena, Berria-coa,

Salatu dute Espainiak iruzur egiten duela Euroitunaren betetze mailan 

Antza (edo total ziur), batzuc ari dira bortchatzen euscara barrena bide syntactico desegoqui, antiinformativoac zeintzu ez datozen gainera bat edo concordant kin traditionea. Zergatic hautatu bide desegoquiac? Zergatic eta zertaraco attacatu holan euscara eta  euscaldunac?

1 comment:

Jesus Rubio said...

Oso observazio interesgarria Erramun.

Vistan da, ez dakite non sartu sujetua (euren ereduan ez da ondo kabitzen), eta orain erabaki dute sujetua desagerraraztea! non-eta textuinguru periodistikoan, non berriaren sujetua dan parte fundamentala hon berria!

Bai, textuinguru periodistikoa da beste kontextu exigente horietako bat non diran markatzen diferentzia funtzional ezin nabarmenagoak arten estruktura potenteak eta ez hain potenteak.