Friday, January 24, 2014

Bestea bezain zilegui edo guehiago

Nengoela ikusten televisionea esan dute ezen gaur arratsean izango direla escuzco pilota partiduac Hendaian. Nuelaric artean iracurtzen pantaillaren azpian ondoco mezua

Xala, Zubieta vs Ezkurdia, Zabaleta 

Nic diot galdetzen nire buruari zergatic ez den zilegui (ere) izquiriatu ahal izatea

Xala, Zubieta kontra Ezkurdia, Zabaleta 

Zergatic vs-c duen dispensea ez du izan behar kontra-c, ba dira antza hitz bulda-dunac.


No comments: