Thursday, January 23, 2014

Alderantziz jarri ezkero, zer?

Nire blog hontan nahiz-ta (nahizta?) aguertzen diren exempluac dira hartuac realitatetic esan nahi bait da hartuac tik guehienic prensa idatzizcotic ezinago exemplu concretissimotatic intentionea da hon hau bloga analysatzea behintzat theoricoqui e dena aguertzen hemen, guehiago ezi ematea lotsac hain delacori. Hori arguigarri' nahizta den arguitasun bat ez luqueena behar explicatione explicitoric.

Goazen ba gaurco exemplura.

Dudalaric iracurri hau titularra (Gara, eguaztena 22 urtarrila 2014, iritzia)

"Cabacas auzia" argitzeko lekukotasun berria 

zait ethorri burura edo enthelegurura ezen hobe litzateke(ela) casu emanez qualitate informativoari holan

Lekukotasun berria "Cabacas auzia" argitzeko 

Ziur naiz on litzatequeela pensatzea, gogoetatzea eta reflexionatzea -behintzat arlo theoricoan- ea holaco gogoetec lekarqueen ezer onic tzat gu euscaldunac eta bidenabar edo alboz baita euscarari.

No comments: