Tuesday, November 02, 2010

Nork somatuko luke ezer rarorik?

Buruz pelotako laur t´erdiko txapelketea irakurriko bagendu ondoko titularra uste dut ze guziok, euskaldun irakurle guziok hartuko genduke normaltzat eta ez gendukeela somatuko ezar rarorik mezu hontan

Berasaluzek lortu zuen bidezidorretik tontorrera iristea

eta ezta ere publikatu izan balitz beste struktura syntaktiko hontan, geratzen dela mezuan nabarmenago -argiago- iriste hori zelakoa den, nondik norainokoa

Berasaluzek lortu zuen iristea bidezidorretik tontorrera

Aitzitik beste hirugarren aukera hau zeina agertua bait da prensan kausitzen da, behintzat niretzat, poxi bat baino bihurriagoa ulertzeko. Nire ustez, gainera, da ezin ulertuzkoa baldin ez badu irakurleak frenatzen eta reirakurtzen expressuki bilatuz dagokeen esannahia an titularra. Hauxe da ba hori titularra.

Berasaluzek bidezidorretik tontorrera iristea lortu zuen

Batzuk esan ohi dute ze hobe dela izenean euskara batua -izanik hori ez egia baizik txarto ulertu bat- ipintea verbua azkenean behintzat baldin tarteko objektua ez bada lar luzea. Loturik horri argumentuari ikusten dugu ze phrase osoko letrak direla 51 eta tarteko objektuak dituela 30. Gero erabilirik kalkuladorea ateratzen zaigu dela objektua % ia 60. Ez al da ba objektua luze eta ere lar luze sartu behar duguna artean subjektua eta verbua? Nire ustez % 60 ba da zeozer luze (behean dagoena kolore beltzez artean kolore gorria). Ez ala Gara egunkariko euskararen arduradunok? Beltza da % 60. Non dago limitea? Eta ulergarritasuna?

Berasaluzek bidezidorretik tontorrera iristea lortu zuen

9 comments:

Anonymous said...

Aupa Erramun! Zelan zabilz?
Nik neuk azkenengo esaldi horri ez deritxat txarto. Gustau jat, luzera onargarria topetako formula hori, ahalegin hori.
Geratu jaten dudea posta leiduta Berasaluze pelotaria edo mendigoizalea ete dan.
Eneko Barrutia.

Erramun Gerrikagoitia said...

Aupa zuri ere Eneko Barrutia euskararen irakaslea eta ere laguna.

Hasiko naiz errazenetik ezen hori Berasaluze da pelotaria eta ez horregatio mendigoizalea nahiz-eta agertu hori hon "bidezidorretik tontorrera iritsi". Da metaphora bat eta baldin kiklatu baduzu linka ikusi ahal duzu argiro photo bat non ikusi ahal dira Berasaluze bera eta ondoan Arretxe kontrarioa. Hartu behar da, nola ederto dakien edozeinek, metaphoratzat, Eneko; baina bai, koinzidenteki, ematen du bide egiteko kommentarioa zeuk egin duzuna, baina ez dago dudarik behintzat benetan berba eginik, niretzat bedere. Hori zen erantzuten, hobeto kommentatzen, errazena. Goazen bestera.

Betetik luzera kontatzearena eta kommentarioa buruz esaldia kommentatuko dut geroago, baina gaur ze joan beharra daukat orain etxetik eta gainera nola bait dira funtsezkoagoak agertu nahi ditut aparte.

Pozten naiz Eneko zu hemen blogean agertzeaz emanik zure eretxia nirearekin ezkoinzident -hortxe dago blog baten aberastasuna eta dialogorako bidea-.

Erramun Gerrikagoitia said...

Berba eginik buruz quantifikatzea luzerak (subjektua, verbua, objektua, edo beste) bitartez kalkuladorea da possibilitate bat hor dagoena, daukaguna baina nik ez nuke erabiliko zeren iruditzen zait dela absurdua hori egin ohi izatea. Baina inoiz possible bai ba da.

Hirugarren, azken kommentarioa, buruz zeure kommentario

"Nik neuk azkenengo esaldi horri ez deritxat txarto."

zeina bait da importanteena hemen gure dialogoan, egingo dut baita aparte hurrengoan.

Erramun Gerrikagoitia said...

Orain zentraturik an importanteena, zeure kommentarioa ki neure kommentarioa non diozu Eneko

"Nik neuk azkenengo esaldi horri ez deritxat txarto."

Ekarririk hona begien aurrera hori delako esaldia

Berasaluzek bidezidorretik tontorrera iristea lortu zuen

Hasi behar naiz esaten konformidadean zurekin ze nik ere ez dudala hartzen txartzat.

Baina, Eneko, baldin errepatu badiozu nire tituluari, h d, Nork somatuko luke ezer rarorik? ohartuko zinen behintzat ni zentratu naizela an titulua

Berasaluzek lortu zuen bidezidorretik tontorrera iristea.

Zer eretxi daukazu buruz hau goiko esaldia, egiten al zaizu raro edo baduzu ezer atxakiatzekorik?

Nire autua (asuntua) -ez, hautua- da zein da hobea informativoki sartu gabe an den korrektua edo inkorrektua baizik hobea irakurlearentzat, esan dudan lez, hobea informativoki. Zer deritxozu horri? Zein da zure uste, eretxi, aburu, apreziazio edo ere opinioa?

Gaur ere irakurri dut prensan hauxe

Estatu frantsesaren eta Britania Handiaren hitzarmenak ez du EBrekin zerikusirik

[http://www.gara.net/paperezkoa/20101103/229946/eu/Estatu-frantsesaren-eta-Britania-Handiaren-hitzarmenak-ez-du-EBrekin-zerikusirik]

Ez al duzu, Eneko, kausitzen edo topatzen beste hau informativoki hobea, ez harturik ere prensan agertua inkorrektutzat (tzat inkorrektu)?

Estatu frantsesaren eta Britania Handiaren hitzarmenak ez du zerikusirik EBrekin

Berba batean, amaitzeko, zein da zure eretxia buruz qualitate informativoa an ranking hau?

Zain zure erantzunaren, Eneke Barrutia, izan daiten dialogo hau ahalik positivoena.

Anonymous said...

Kaixo Erramun! Eretxia itandu deustazu baina ez pentsa nik gai hau zeuk bestean aztertu edo jorratu dodanik. Kostetan jat Altube maisu zaharraren eskemetatik urruntzea. Esaldiok entzungo bagenduz, errezago hartuko gendukez danok ontzat. Holan idatzita ikusirik, informativoki hain zuzenak ez deritxezunak gurago nik baten baino gehiagotan. Gaztelaniaren eskemetatik urrunago eta hobeto, beti ez, baina, erexpide txarra be ezta.
Aditza aurreratzea beste zentzun baten be erabili daroagu, baietza, afirmazinoa indarrzeko. "Ikusi dot nik hori" (ya he visto itzuliko gendukena, ezta?). Erdereak ez dauka horren antzekorik, neuk dakidala.
Onartuten dot beti ez dala holan eta oso aintzat hartzen dodaz zure eretxiak, informazinoa erreztu leikien egiturak bultzatzeko komunikabideetan.
Eztabaidagai gure hizkuntza arlo honetan dana da eta... dana dala, beti ikasteko prest, Eneko

Erramun Gerrikagoitia said...

Batetik, lehenengo, Eneko, eskerrak erantzutea gatik eta eman zure eretxia. Zeure berbak erabilirik gehiago da zurea eretxi bat ezi opinione bat.

[Eretxi da parecer, ustea eta opinione ostera opinione hitz internationala, eretxi bat baina asko gehiago elaboratua eta modu anitzez reflexivoki gehiago kontrastua. Ez da berdin general militar baten eretxia edo opinionea buruz esaterako Napoleonen strategia.]

Zure idatzian, kommentarioan, ba dagoz hainbat kontu iruditzen jatazanak interesanteak baina momentuz deutsut kommentatuko bat bakarra ea hortara erantzuten deustasun laster batean zelan egin duzun oraingoan. (Beranduago ba dut gogoa erantzuteko, tira erantzuteko baino gehiago kommentatzeko, horiek zure nire ustez puntu interesanteok, baina hori beste hurrengoago batean).

Galderea da konkretuki, nola ere lehenagotik galdetua neutsun ea bi ondoko possibilitate honeitatik, izanik ere biak, bi biak, korrektuak ea zein iruditzen zaizun gehiago informativoa, informativoago:

Hau
Estatu frantsesaren eta Britania Handiaren hitzarmenak ez du EBrekin zerikusirik

edo beste hau

Estatu frantsesaren eta Britania Handiaren hitzarmenak ez du zerikusirik EBrekin

Zain zure kommentario interesantearen. Laster arte, Eneko.

Anonymous said...

Egun on Erramun,
Dinostazuzan esaldien artean nik bigarrena dot gurago: Estatu frantsesaren eta Britania Handiaren hitzarmenak ez du zerikusirik EBrekin...
Oraingoan uste dot bat gatozela, oraingoan ez eze beste askotan be bat etorriko garala seguru nago. Besarkada bat. Eneko

Erramun Gerrikagoitia said...

Eneko, eta besteok, berriro hemen naiz kommentatzeko esan duzuna buruz verbu periphrastikoak zeintzuetan hobe da ematea bi parteak -verbu prinzipala eta laguntzailea- junto elkarrekin eta ez aitzitik bananduak elkarren ganik. Gai edo thema hortaz lehenago ere idatzi izan dut nik esaterako hemen blogean eta gomendagarri deritxot repasatzea horiek nire kommentariook. Zeintzuok kommentarook, Eneko, seguruenez irakurriak dituzun onezkero.

Hemen (titulatua "Etena ez da ona: konzeptua etetea", idatzia irailaren 30ean)
[http://referentziak.blogspot.com/2010/09/etena-ez-da-ona-konzeptua-etetea.html]

eta bestea hemen (titulatua "... ez dute ... eten", idatzia urriaren 24an)
[http://referentziak.blogspot.com/2010/10/ez-dute-eten.html]

Pozten nauk jakiteak ezen idazten dudana ez zaizula iruditzen arlotekeria edo berbaritateak. Edozelan ere ez zara bakarra apreziazione hortan ze gogoratzen naiz nola Akademiako buru jn Andres Urrutiak ere (artean beste asko, asko?, izanik guzia relativoa an adjektivoak) ikusten zituen nire blogean kommentario interesanteak.

Nahi nuke, nola esana dut gorago ere, kommentatu puntu gehiago, Eneko, zuk idatzi duzunaz. Baina izango da hurrengoan edo beharbada seguruenez an beste post berri bat.
(Esaterako hemen sentitu dut "beharra" edo "behar handia" erabiltzeko prepositionea. Bestela holaxe zatekeen orthodoxia normativo barruan "Baina izango da hurrengoan edo beharbada seguruenez beste post berri batean". Zuk ez al duzu ikusten hor prepositioaren egokitasunik edo komenientziarik?)

Tira, amaitzen dut behingoz. Agur guzioi.

ΜΥΣΤΗΡΙΑ said...

ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΗΡΟΔΟΤΕ! ΣΕ ΒΡΗΚΑ ΤΥΧΑΙΑ ΚΑΙ ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΠΟΥ ΑΠΟ ΟΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΙΣΑΙ ΜΙΑ ΧΑΡΑ.ΣΤΕΙΛΕ ΜΟΥ ΝΕΑ ΣΟΥ.
e-mail
gpylarinos@yahoo.com