Sunday, November 07, 2010

Gernikan ba da monumentu bat eskainia ki (II)

Esaten genuen aurreko spotean ze an Gernikako monumentua eskainia ki Steer korresponsal britanikoa, textua zela hau

-George L. Steer-
(22-XI-1909 / 25-XII-1944)

Gerrako korrespontsal britaniarra, Gernikako bonbardaketaren gaineko berriak munduan zehar hedatu zituena. Londreseko The Times-en eta The New York Times-en argitaratu zioten historia-kronika 1937ko apirilaren 28an, asteazkena, eta albiste hura erabakigarri gertatu zen P. Picassok Guernica lan ospetsua margo zezan. Gernikako Arbola izeneko liburua, gaur egun ere, gerra zibilak Euskadin izaniko eraginaren gaineko lan garikiderik onentzat hartzen da.


baina nik textu hau ikusten dut ze dagoela hobetu beharra amorez irakurlea, euskal irakurlea. Esaterako holan edo honelatsu, eginik betiere kambiorik ahalik gutien.

-George L. Steer-
(22-XI-1909 / 25-XII-1944)

Gerrako korresponsal britanikoa, hedatu zituena munduan zehar Gernikako bonbardeoaren gaineko berriak. Londreseko The Times-en eta The New York Times-en argitaratu zioten historia-kronika 1937ko apirilaren 28an, asteazkena, eta albiste hura gertatu zen erabakigarri P. Picassok pinta zezan Guernica lan ospetsua. Gernikako Arbola izeneko liburua, gaur egun ere, hartzen da lan garaikiderik onenentzat gerra zibilak Euskadin izaniko eraginaren gainean.

edo

Gerrako korresponsal britanikoa, hedatu zituena munduan zehar Gernikako bonbardeoaren gaineko berriak. Londreseko The Times-en eta The New York Times-en argitaratu zioten historia-kronika 1937ko apirilaren 28an, asteazkena, eta albiste hura gertatu zen erabakigarri P. Picassok pinta zezan Guernica lan ospetsua. Gernikako Arbola izeneko liburua, gaur egun ere, hartzen da lan garaikiderik onenentzat gain gerra zibilak Euskadin izaniko eragina.


Ez al da irakurlearentzat textu alternativoa yago soseguz irakurtzekoa?

6 comments:

Anonymous said...

Erramun jauna,

Badakit ohartto hau arrunt off-topic dela, baina guztiarenkin ere nahi nizuke ezagutarazi testu bat kausitu berri dudana Txillardegiren testu bilduma batean eta zointan pentsalari, hizkuntzalari, idazle eta ekintzaile donostiar bipilak hunela dioen:

"Bide ortatik garbizaleak ekarri diguten kaltea ezin neur diteke. Zeren bizi diran sorkari guziak jan egiten duten, eta izkuntzak ere berdin. Euskerari itz arrotzak artzen debekatzea, beraz, euskerari elikatzen debekatzea da; ots, goseak illeraztea. Alimaleak jatea normala duten bezelaxe, itz arrotzak euskeraratzea ere normala dugu: bizi diran izkuntza guziak egiten dute, eta euskerak ere orixe egin bear du, lasai, batere bildurrik eta lotsarik gabe; eta izkuntzaren sustraira begiratuz, eta ez azalari".

Aipuño hori helarazten dautzut badakidalako hitz arrotzekin, edo arrotz-hitzekin, borroka handia eraman duzula zure denboran eta gai horretaz liburu bat izkribatu ere.

Bestalde ere, hitz horiek ¡1958an! izkribatu zituen Txillardegik, ageri baita ez dugula askorik ikasi geroztik.

Izan zite,

Xabier Erroteta.

Erramun Gerrikagoitia said...

X. Erroteta, esan ze edozer buruz alde euskararen dynamika positivoa beti da ongi etorria hemen blog hontan. Hortakoz ez dut nik ikusten zure apportatio hau off-topic edo lekuz kanpo. Ez dago derrigorrez zertan lotu irakurlearen kommentarioa ki gaia agertua spot konkretu batean, kasu hontan ki "Gernikan ba da monumentu bat eskainia ki (II)". Importanteena da niretzat behintzat agertzea hemen gogoeta edo reflexio ganorazkoak eta tentuz emanak buruz nola hobetu gu euskaldunon hizkuntza, euskara.

Beraz, Erroteta, segi jaulkitzen zeure apportatioak -behintzat orai artekoak ondo irakurgarriak- gabe arduratu ea diren lotuak edo ez ki darabilgun gaia an momentu konkretu bat. Nahiz izan hau bloga neurea batutea pasa niro edozeini gogo onez kommentatzeko nahi luena.

Erramun Gerrikagoitia said...

Erroteta, idatzi duzu
badakidalako hitz arrotzekin, edo arrotz-hitzekin, borroka handia eraman duzula zure denboran eta gai horretaz liburu bat izkribatu ere.

Hortik dut ondorioztatzen ze ba duzula berri na nire liburu titulatzen "Euskarazko arrotzhitzak" baina ez dakit duzun ezagutzen liburua eta ezta daukazun ala ez. Baldin liburua ez bazendu nik pozik eskainiko nizuke nire, neure berbetan, hori prontuario lexikal hori (osatua kin 22.000 hitz international amankommun artean hainbat hizkuntza europeo) egin nuena intenzinoaerekin -intenzio prinzipalarekin- izan zedin borradore lexikal bat gehiago tzat akademikoak, Euskaltzaindikoak, baina ez dakit eman duen fruturik alde hortarik liburuak.

Eskaintza hori egin ahalko nizuke gabe desestali zure burua, ez dakit zelan baina ziur nago egongo litzatekela moduren bat hori egiteko.

Erramun Gerrikagoitia said...

Nahi bazenu idatzi neure personalki, hemen nire emaila

ergerrika@gmail.com

Erramun Gerrikagoitia said...

Ez da neure baizik neuri, aurreko mezuan.

Barkatu irakurleok, beti bigarrenez irakurri ohi dut bota aurretik baina ...

Anonymous said...

Erramun jauna,

Erremestiatzen dautzut zure eskaintza, baina argitzen dautzut zure liburua badudala eta ez duzula beraz zertan nekatu haren kopia bat niri igorten edo helarazten.

Berdin eskerdun geratzen naiz hargatik zure eskaintza prestuarentzat.

Xabier Erroteta.