Friday, February 19, 2010

Bila hon urre urdinaren lurrina

Eginberri dut bidaia bat gustagarria, esker liburua na Jurgi Kintana titulatzen Urre urdinaren lurrina, zehar euskal literatura dudalarik gozatu anitz bai ikusi dudanetik eta ikasi liburuan eta ere Jurgiren prosaren naturaltasunetik. Liburua dut irakurri hasi eta amaitu gustu handiz ze bere prosa da erraza eta berez doana nola ura an bere jario atsegin eta relaxantea; soil aurkitu dut phrase bat kostatu zaidana ulertzen, esan bezala bat bakarra, eta horixe gatik ekarriko dut bertora ikusteko nolakoa den besteontzat ere aldetik ulergarritasuna

[Urre urdinaren lurrina, Euskal idazle galduaren bila (1810 - 1940) ganik Jurgi Kintana Goiriena, ed Pamiela, ISBN 978-84-7681-589-2]
(52 or)
Bitalismoak, Friedrich Nietzsche profetaren gidaritzapean, gizartearen moral burges, kristau eta dekadentearen aurrean borondate bizizale gogotsua aldarrikatu zuen.
Esan bezala niretzat hori ulertzea izan da gaitza baino gehiago zaila ze behar izan dut geratu eta borrokatu nire enteleguan heltzeko mezura. Ze izan ahal zen askok digeribleago holaxe esaterako
  • Vitalismoak aldarrikatu zuen, Friedrich Nietzsche profetaren gidaritzapean, gizartearen moral burges, kristau eta dekadentearen aurrean borondate bizizale gogotsua.
edo
  • Vitalismoak aldarrikatu zuen, Friedrich Nietzsche profetaren gidaritzapean, borondate bizizale gogotsua gizartearen moral burges, kristau eta dekadentearen aurrean.
edo
  • Vitalismoak aldarrikatu zuen, Friedrich Nietzsche profetaren gidaritzapean, borondate bizizale gogotsua aurrean hon gizartearen moral burges, kristau eta dekadentea.
edo
  • Vitalismoak aldarrikatu zuen, Friedrich Nietzsche profetaren gidaritzapean, borondate bizizale gogotsua aurrean hon moral burges, kristau eta dekadentea hon gizartea.
edo
  • Vitalismoak aldarrikatu zuen, gidaritzapean hon Friedrich Nietzsche profetea, borondate bizizale gogotsua aurrean hon moral burges, kristau eta dekadentea hon gizartea.

Nolanahi liburu horren valioa da eskargarria despit kommentarioa hon delako phrase trakesko hori. Esan dezada ze dela niretzat labankada baldres bat pasa dakiokeena dabilen edozeini. Bada zorionak, benetan, Jurgi zure apportatione txairo hori gatik hurregoaren zain.

2 comments:

Anonymous said...

Horra beste aukera bat:

Friedrich Nietzsche profetaren gidaritzapean vitalismoak borondate bizizale gogotsua aldarrikatu zuen gizartearen moral burges, kristau eta dekadentearen aurrean.

Erramun Gerrikagoitia said...

Ongi dago Anonymous (holan agertzen dut ze ez bait da agertzen besterik) bai da beste aukera bat zuk diozuna eta egon ahal dira gehiago ere.

Nolanahi zuk dakarzun possibilitateari gehitu ahal zaio beste bat "oso antzekoa" baina non verbua doan ondoren hon subjektua. Holan zuk dakarzuna

Friedrich Nietzsche profetaren gidaritzapean vitalismoak borondate bizizale gogotsua aldarrikatu zuen gizartearen moral burges, kristau eta dekadentearen aurrean.

Eta verbua korriturik honelaxe

Friedrich Nietzsche profetaren gidaritzapean vitalismoak aldarrikatu zuen borondate bizizale gogotsua gizartearen moral burges, kristau eta dekadentearen aurrean.

Baina, nire aldetik nahi izan nuena da agertu zen ze nola bait zetorren liburuan zen lar zaila. Holaxe daigun kompara

Bitalismoak, Friedrich Nietzsche profetaren gidaritzapean, gizartearen moral burges, kristau eta dekadentearen aurrean borondate bizizale gogotsua aldarrikatu zuen.