Thursday, June 14, 2007

existentzia real illogikoki kondenatua

Tv-ren bitartez ere ikusi ahal da nola mintzatzen dira gure herritarrak eta ere gure idazleak. Halan ikusi dugu nola explikatzen zuen hak Daniel Landart-ek, zein da idazle ezaguna, Hendaiako jauregia non bizi izan zen Abadia jakintsua zeinak maite zuen, artean beste anitz thema, ere astronomia.

Diolarik guri -dioskularik- Daniel Landart-ek (ETB, gaueko informatione osteko saioa, osteguna 14 ekaina 2007),
... hemendik -seinalatuz teleskopia- begiratzen zuen izarrak
Baina nehork skriba baleza examina batean hori phrasea botako lukete forma verbal hori nola txarra edo falta handia esanik delako horrek ez daki ongi euskal verbua. Beharko zuelarik skribitu honela,
... hemendik begiratzen zituen izarrak ...

edo

... hemendik begiratzen zien izarrei ...
Da intransigentzia hori seinale hon ukazioa hon realitatea hon euskara reala. Da ukatzea existentzia sozioligikoa eta esatea ze horrela mintzo direnak -asko eta asko eta mendeetan- zirela euskaldun motx, ez zindoak. Da izatea inquisidore eta arras intransigente kontra forma ere korrektoak. Dakusatenak diversitatea nola zerbait txar eta kentzekoa, moztekoa ezpataz, intransigentzia impositivoz.

3 comments:

Josu Lavin said...

Erramun maithea,

Anhitz esquer berriz ere thema haur plaçarat ekarteagatic.

Concordantiaren contu honetaz ere minçatu behar ninçateque EUSKARAREN GILTZA liburuttoan.

Titulua ikussita conturatzen çarateque ecen orthographia modernoan scribitzen ari naicela, ezta?

Josu Lavin

Erramun Gerrikagoitia said...

Konkordantzia ez da erabiltzen asko eta askotan nahiz esan offizialki dela obligatorioa. Entzuten da esaterako askotan:

emoizu edo emoiozu gorantziak amari neure partez

esan beharrean

emoiozuz gorantziak amari neure partez

Josu Lavin said...

Çucen çaude, baina ança denez çucen egoitea ez da asqui.

Oker daude eta ança denez
oker egoitea asqui çaie.

Nori berea da okerbidea.

JOSV LAVIN