Saturday, March 26, 2005

Askotan, ez dakigu lehenbizitik gerokorik

(ERRAMUN OSA IBARLOZA Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioaren Euskaraz Bizi eta Hizkuntz Proiektua egitasmoen arduraduna da) Ikus http://www.erabili.com/zer_berri/muinetik/1111427406

Askotan, hala nola noiz explikatu behar da an photo bat nor da hango persona bat, hasten gara "Jose Mari da dagoena ... (hartzen dugularik astia pensatzeko, ralentizaturik behar duguna esan) andre lirainaren ezkerrean".

Ez da lehendabizikotik esaten "Jose Mari andre lirainaren ezkerrean dagoena da", zeren gainera ez dakigu askotan oraindio zer eta nola esan behar dugu.

Uste dut ezen behar genduke ikasi zerbait tik reflexio hau.

No comments: