Thursday, February 02, 2023

Sar lezanean baldin sar baleza, Elhuyar-ec hitz hori an hizteguia

 Nola eguiten ari naiz curso bat buruz visione naturala aurquitu naiz kin rodapsina hitza gaztelaniaz. Curiositatez jaquin nahiric nola da hitz gaztelerazco hori -rodapsina- euscaraz joan naiz ki Elhuyar hizteguia. 

Hitz hori 

rodopsina 

ez dathor Elhuyar hizteguian. Duelaric esaten 

La palabra que has consultado no está en el diccionario. 


Baldin Elhuyarrec inoiz sar baleza verba hori bere hizteguian ipinten al luque 

edo rodopsina soilic edo errodopsina?

5 comments:

Josu Lavin said...

Naffarreraz rhodopsina da.
Batuan errod- + cerbait liçate. Caca bat, aleguia.

Josu Lavin said...

Erramun,

Çuri erançunez in:

http://referentziak.blogspot.com/2023/02/sar-lezatenean-baldin-sar-baleza.html?m=1

Consulta eçaçu:

https://eu.m.wikipedia.org/wiki/Errodopsina

"Euskara batua" deitzen duten, haguitz gaizqui batu uste duten eta componbide ia ia ecina daducan euscara horretan "errodopsina" erabilcen dute.
Haur da, "errugbi" pena- eta negargarriaren arauera, euskara batuan "errodopsina" da, Euskaltzaindiac onhar ez baleça ere urthe luceetan.

en: rhodopsin
fr. rhodopsine
es: rodopsina
pt: rodopsina
it. rodopsina
...

Batuan: errodopsina
Naffarreran: rhodopsina

Adeitassunez

Josu Lavin said...

Erançun berbera in:
https://zuzeu.eus/euskara/abolitu/
Adeitsuqui

Erramun Gerrikagoitia said...

Esquerrac Josu ze zatio zure commentario on eta arguia zaiz ohartu ze izquiriatu dut gaizqui verba hori.
Ipini nuen rodapsina ordez rodopsina correctua. Jada zuzendu dut hori huts mechanographicoa.

Berriro Josu Lavin esquerrac eta saluduac.

Josu Lavin said...

Baiqui. Ongui eguina, adisquide!