Sunday, February 05, 2023

Traductione behintzat batzuc euscaraz

 Iracurri dut euscaraz aiphu bat te Montesquieu (1689 - 1755) dioena 

Ez dago legeen itzalpean eta justizia-itxura duen tirania baino okerragorik 


Jaquin nahiric nolacoa da hori aiphua an versione originala -frantzesa- joan naiz ki internet baina ez dut aurquitu versione original frantzes hori ezpaze baina bai gaztelaniazco versionea. Inorc aurqui baleza hori versione original frantzesa esquertuco nioque emaitea hemen blogean. 

Bada gaztelaniazco versionea da 

`«No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia.»

Bada hor, an goico phrase hori, aiphuac lehenbizicotic du zentratzen iracurlea an 

«No hay peor tiranía que ...

Halan ba daquigu lehenengotic zertaz doan esango duena ezen "Ez dago tyrania tcharragoric ze ...


Ostera, goico euscarazco versioneco mezuac du iracurlea sartzen an laberyntho ilun etsigarria quasic insalvablea.

3 comments:

Anonymous said...

Versione originala:


“Il n’y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l’on exerce à l’ombre des lois et avec les couleurs de la justice.”


Luis Lauzirika

Erramun Gerrikagoitia said...

Esquerrac Luis Lauzirika zatio ekarri hona blogera versiones originala te horren esaldia te Montesquieu.

Lar escatzea ez balitz Luis emaiguc bide batez ere traductionea euscaraz.

Anonymous said...


Traductioa euskaraz:

Ez dago tyrania ankerragorik eze ha zein exerzitzen den legeen itzalpean eta elkar justiziaren koloreakaz.


Luiz Lauzirika