Thursday, January 26, 2023

¿Zembat da ulergarria hau mezu tchiquitchua?

 Ikusten dugu (an informativoac te euskal telebista, eguaztena 25 urtarrila 2023) hau azpititulua ari zirela buruz guerrea te Ukrainia.

Aliatuen babesaren neurria 


Hori goico titular ttipittoa -¿ezein ttipittoagoa?- ¿zembat da ulergarri? ¿zembatec dute ulertzen aisa berehalacoan? Nic uste ascoc ez. Arras gutic.

Dudaric ez dago ze hori mezua erraztu ahal da laburturic mezua, esateco holan 

Aliatuen neurria 

edo 

Babesaren neurria 


Baina ulermenaren difficultatea ahal da ere handitu, luzatuz mezua, esateraco holan 

Aliatuen babesaren ekonomiaren funtsen segurtasunaren valioaren neurria 

 

Hemen, an structura syntactico hau, ba dago difficultate communicativo asqui latz bat, behar litzaquena supperatu. Baina ez ukatuz handicap hori edo eguin ezikusiarena. Bestela, rebatitu esandacoa, razonatuz argudiatzen dena.


1 comment:

kepa said...
This comment has been removed by the author.