Tuesday, January 17, 2023

Nivel fluctuantea, maila staticoa

Sarri confunditzen dira -an euscal mass media- esango nuque expresqui eta nahitara, eraguinez bizi dugun purismoa, casu hontan lexicala, 

nivel, conceptua 

eta 

maila, conceptua 

 

Nivel eta maila verbac dira differenteac, totalqui. Ezein euscaldun naturalec ez ditu nahasten. 

Lehenengoa (nivel) da fluctuantea, ostera bestea (maila) da staticoa. Biac batera dira inbateragarriac.

No comments: