Friday, June 21, 2019

Phrase comparativoac redactatzeco modu desegoquia

Nahi dugularic comparatu casuraco "polizia baten hitzak" eta "traumatologoaren azalpen zehatzenak" hori comparaquetá eguin ahal da modu bat baino guehiagotan non redactaturic modu desegoquian edo gutiago egoquian da esateraco hau ondocoa
... laster ikasi behar izan genuen kolpeak eta zauriak eta hausturak esplikatzeko sinesgarritasun handiagoa daukala polizia baten hitzak, epaitegian, traumatologoarenazalpen zehatzenak baino.
(Koldo Izagirre)

Ez ditugu nahi erabili redactatzeracoan recursoric onenac eta aitzitic bai tcharrerac edo behitzat tcharrac.

Zergatic ez casuraco
... polizia baten hitzak ezi traumotologoaren azalpen zehatzenak

8 comments:

Anonymous said......edo, "ezi" hori sobera exotikoa iruditu ezkero, zertako ez baliatu hegoaldeko "eze(n)"
markagailutik hurbilago dugun Iparraldeko tradizioan hain usaiakoa den "ezenez" gardena?

"... polizia baten hitzak ezenez traumotologoaren azalpen zehatzenak."

Iparraldeko tradizioko horrelako edozoin markagailu baliaturik ere, esaldiak beti lirateke ulergarriagoak eta sintaxia hagitzez progresivoagoa eta funtzionalagoa, baina gertatzen da partikula horiei ez zaiela egiten biziki begitarte ona corpus altubiano-juangarzianoan (toleratuak bezala dirade, gehienaz, ez amultsuki besarkatuak), eta, hein horretan, problematikoak dirade hegoaldeko izkribatzaileentzat.

Uzkurkeria suizida ergel horren segida: gure hizkuntzaren efizientzia sintaktikoaren endekamendu etengabea.

XE.

Erramun Gerrikagoitia said...

Zentzuzco gogotá.

Erramun Gerrikagoitia said...

gogoetá.

Erramun Gerrikagoitia said...

Ongui dago, Erroteta, aiphatzea erabili ahal diren auquera alternativo hobeac zeintzuequin gainera zorroztu ahal dugu gure enthelegua eta analyzatzeco ahala baina horrez gain eta horrez lehenago behar da nire ustez nabarmendu clarqui ezen hori auquera comparativo erabili dena da hain tcharra bere baithan non ez balego ere auquera alternativoric reemplazatzeco haina behar litzateque enseatu asmatzen zeozer hobea gainditzeco hori auquera tchar hori.

Behar da absolutoqui nabarmendu ze da tcharra hau auquerá

... sinesgarritasun handiagoa daukala polizia baten hitzak, epaitegian, traumatologoarenazalpen zehatzenak baino.

[Koldo Izagirre, edo Ihitzaguirre]

Gilen said...

Hau dakar Euskaltzaindiak Izagirre deituraren inguruan:

(...) (h)aize «vientos» : Aizaguirre (Guip., 1782), Ayçaguer, Eizaguirre, Izaguirre, Aizaguerria (Pamplona, 1574). Aunque Vinson (RIEV III, 353) opina que Haiçaguerri significa «roca descubierta», su primer elemento es, según toda probabilidad, (h)aize «viento» : cf. Ronc.aireager lugar expuesto al viento. Téngase también en cuenta el carácter de otros determinantes de –agerre, -agirre como egoa «(viento) sur», eguzki «sol», ip(h)ar « (viento) norte», etc. «El apellido español Eizaguirre no es sin duda otra cosa que la variante de las formas Ayçaguer y Eyçaguer que encontrmos en Francia» (Gavel, Ph. b 39). Ademas ap. Aiceburu y acaso alguno de los incluidos bajo (h)aitz. 11. paragrafoa.- ager-, agir- «manifiesto, patente» (Vinson, RIEV 111, 352-353) Aguer, Aguerre (Daguerre), Aguerrette, Aguerri, Aguirre. Por tratarse de uno de los nombres más extendidos en el País, no tiene nada de extraño que vaya especificado por muy diversas terminaciones: Aguerrebere. Aguirrebengoa, Aguirrebeña, Aguirreberri, Aguirreburualde, Aguirregastea, Aguirregaviria, Aguirregomezcorta, Aguirresarobe, Aguirreurreta. Aguirrezabal, Aguirrezabalaga, etc. Como elemento final va precedido generalmente por el nombre de algún fenómeno atmosférico a que el lugar en cuestión está abierto o manifiesto: Dasconaguerre, Dissotsaguerre (izotz «escarcha» «hielo») Haritsaguerre; Egoaguirre, Eguzquiaguirre. Iparraguirre, etc. V también (h)aize. No se ve bien qué razones han hecho pensar a J. Gorostiaga en el lat. agger «terraplén, dique», suposición innecesaria y falta de todo sostén en el léxico vasco atestiguado (Zumárraga 3, 67). Es menos comprensible todavía que en apoyo de su interpretación de «parapeto contra...» cite el ronc. aireager (no aireagerre) que significa por el contrario «lugar expuesto al viento».

(...)
Los diptongos ai, ei son más inestables y se intercambian con alguna frecuencia; no es rara tampoco su alternancia con a, e y, sobre todo, i: [...] ap. Eizaguirre, Izaguirre; top. Ayçaguerre (B. Nav., siglo XV), top. Aizaguerria (Pamplona, s. XVIII). Vasc. (h)aize “viento” (...)

Erramun Gerrikagoitia said...

Eguin dudan hypothesis dirudienez da okerra. Orain emanic hau erantzuna nagoelaric hemen Grecian eta izquiriaturic escu telephonoan ez da izango nic nahico nuqueen bezain complitua.

Nire hypothesis izan zen (eta da) ze
Izaguirre
eta
Eizaguirre
direla ethorri bere coac, hori USTE daroat.
Nire uste da, confirmation gabe, ihi-tic sortu zen ehi. Ihitza-tic e hitza.
Iphar aldean zabal qui esaten da ihizatu non hegoaldean generalqui ehizatu. Gure inguruco echale ascorentzat izena da Beitia baina Zuberoaco da Beitia.
Gainera túnel baten izena autobidean goazela tik Eibar ki Berari da Eitza ezen niretzat Ehitza zein nire analysian dathorren tik Ihitza.

Hori ikusten nuena eta ere dudana baina prest iracurtzeco edozein hypothesis razonatu eta razonable.

Erramun Gerrikagoitia said...

Gure etchalde ascoren izenac dira Beitia aitzitic Zuberoan dira Behetia

Unknown said...

Lagunak on Referentziak:

Askotan dugu pentsatzen ze bakarrik gure hizkuntzak ditula arazoak. Zorionez edo zoritxarrez gaude oker gai honetan. Nire uste apalean, batzuk hizkuntzak dute lortu garapen maila bat eta beste batzuk gara gelditu bide erdian. Honek ez du esan nahi hau denik behin betirako, ezta gutxiagorik ere. Beti ahal dugu –eta behar dugu- jo aurrera, garatuz gure hizkuntza ahalik eta gehien. Eredua ez du zertaz izan behar bakarrik romanikoa, izan ahal da tik munduko edozein hizkuntza. Are gehio, guk asmatuko bagenu esaterako sintaxi bat ago evoluzionatua alderatua kin egungo edozein hizkuntza, inplementatu beharko genuen hitz orden berria eta hori izango zen gure ekarpena an egungo giza komunikazioa. Hau benetan diot, nahiz eta egun oso urruti gaude tik horrelako egoera bat.

Nahi dudana esan da, ez zaiola izan behar beldurrik aldaketari. Are gehiago, beldurra izan behar zaio ez aldatzeari, ez evoluzionatzeari, zeren honek gaitu eramaten modu saihestezinean heriotzara. Hau ahal dugu ikusi gure inguruan: dena aldatzen baita. Adibidez, enpresa mundua, teknologia, kirolak eta abar. ¿Zeinek du errepikatzen betiko eskema? Inork ez, zeren horrek luke suposatuko hondamendia, txikizio segurua.
Dut bidaltzen link bat non ahal duzuen irakurri bi artikulu on Martin Ehala finlandiarra non idazten duen buruz sintaxi aldaketak lituanieran. Artikulu bikainak.

Txopi

https://www.sejongjul.org/download/download_pdf?pid=jul-7-1-49

https://www.academia.edu/16385079/How_a_man_changed_a_parameter_value