Saturday, February 03, 2018

Pacerra entzutearen euscara naturala eta reala

Harrituric baina pozic entzun dut nengoelaric ikusten ETBn pelota partidua nola Euzkitzec eta bere equipo osoac ere berdin zutela erabiltzen (baricua Bergaraco frontoian, 2 otsaila 2018)

raquetista (nahiago bada raketista) verbea 

diot harrituric zeren Academiaren hizteguiac dakar erraketa verbea, non ez dathorren azquen hiztegui completo hortan (non dathozen 40.000 hitz baino guehiago) raquetista edo erraketista hitza edo consecuentequi conceptua. Baina uste izatecoa da ze baldin hitza Academiarentzat bada erraketa halan ondorioz bere derivatua nola bait da raquetista behar luqueela behintzat barruan orthodoxia erraketista eta ez ostera raketista.

Nolanahi nic placer hartzen dut entzuteaz euscara natural eta ere reala -raquetista edo raketista-, reala diot zeren constatu ahal da esaten dela holan %100en raketista eta aitzitic ez inventua den erraketista.

Sentitzen dut nic pacerra entzutearen euscara naturala eta reala.

1 comment:

Erramun Gerrikagoitia said...

Ondoren recibitu nire commentario honen linka nire lagun Luisma donostiarrac deraut erantzuten non salutatzen nauen eta contatzen zembait berri. Tartean dakar hau ondoco paragraphoa zein den buruz gure egungo gaia ezen buruz raketista verbea. Hauxe da hori paragraphoa

Entzu nuen ere "rakestistak" eta ez nion inolako jaramonik egin, duela 40 bat
urte Aizarnan (Zestuan) rakestisten berri izan nuenean "raketista" izandakoak
esaten zuten... orain bezala.


Esquerrac Luisma hire commentarioa gatic.

Beraz, claru dago ze Academiac ere behar luque jaquin raketa (edo raqueta) dela euscal hitza eta ez erraketa. Derivatuac prefosta dira erathorriac tik sorburua, casu hontan raqueta (edo raketa).