Monday, February 29, 2016

Atzecoz aurrera edo symmetricoqui

Baldin ondoco hau titularra (Gara, astelehena 29 otsaila 2016, 18 or)

Atzerritarrak kanporatzeko legea gogortzeari ezezkoa, Suitzan 

ba dugu listatzen eta numeratzen da gueratuco holan

1) Atzerritarrak, 2) kanporatzeko, 3) legea, 4) gogortzeari, 5) ezezkoa

baina sequentzia hori badugu ipintzen atzecoz aurrera edo symmetricoqui da gueratzen hola

5) ezezkoa, 4) gogortzeari, 3) legea, 2) kanporatzeko, 1) atzerritarrak

Ezezkoa gogortzeari legea kanporatzeko atzerritarrak, Suitzan

2 comments:

Anonymous said...


Ulergarriagoa dirudi honetara:

Ezetza bildu du Suitzan' atzerritarrak kanporatzeko legeak

Bainan nola utzi bete gabe' gure artean hain erro sakonak dituen deabruaren manamendu zaharra?:


Etzak deus izkriba erraz eta ulergarri, nahasi eta ilun eman ahal dezakano.

Amen.

XE.

Erramun Gerrikagoitia said...

Amen edo hala biz, X E.

Critica hauec heltzen al dira criticatuac gana? Zer pensatu daroe? niretzat da enigma imprenetablea. Othe gara gu euscaldunac mintzatzen ari an elkorren dialogoac? Zer pena galanta noiz esan daroagun ze zabalic eta irekiric gagozela edozeinen apportationeari. Behar dugula ari guzion ahalarequin auzolanean. Antza, direa horiec hitza hitz hutsac.