Saturday, June 13, 2015

Zergatic hautsi verbua?

Dugu iracurtzen an titular internetecoa ondocoa
(ikusi hemen)

Lakuak ez du Oñatiko Fan Hemendik Eguna debekatuko delitu zantzurik ez dagoelako 


 non ezein dudaric ez dagoen da ze hor verbua dala

ez du debekatuko

Orduan ba, ez al da hobe behintzat informativoqui izatea titularra honan

Lakuak ez du debekatuko Oñatiko Fan Hemendik Eguna delitu zantzurik ez dagoelako


edo

Lakuak ez du debekatuko Oñatiko Fan Hemendik Eguna ez dagoelako delitu zantzurik

 edo

Lakuak ez du debekatuko Oñatiko Fan Hemendik Eguna ez bait-dago delitu zantzurik

 edo

Lakuak ez du debekatuko Oñatiko Fan Hemendik Eguna zeren ez bait-dago delitu zantzurik


Hor ikusten dugu auquera asco zeinac guziac dira hobeac ezi publicatu dana zeina ez da incorrectua grammaticalqui baina bai gutiago informativoa. Nivel qualitativo apalagoa duena.

Beraz, zergatic ez da verbua -verbu periphrasticoa- osoqui aguertzen behintzat preferentequi?
 

6 comments:

Josu Lavin said...

Ahahah! Berriracur bucaeraco çure galdera!

Josu Lavin said...

Ahahah! Berriracur bucaeraco çure galdera!

Erramun Gerrikagoitia said...

Zer du ezcutuan horrec galdereac?

Anonymous said...

Ceure galdera:

Beraz, zergatic ez da verbua -verbu periphrasticoa- osoqui aguertzen behintzat preferentequi?

Galdetzen duçunaren contracoa eguin duçu galderan:

ez da ................................................ aguertzen

Adeitsuqui

Josu Lavin

Erramun Gerrikagoitia said...

Bai, holan da ezein dudaric gabe. Eguina dut oharkabean. Ohartuqui behar guenuque holacoric evitatu zeren du gueldotzen fluitatea an comprensionea.

Goraintzi zuri Josu eta bester tik Italiaco autoestratac noalaric ki Grezia. Esquerrac ere jaquinaraztea eta ikustaraztea gatic nire "acatsa" eta incoherentzia.

Genova, Italia

Anonymous said...

Ez dut uste konpara ditezkenik Erramunek dakarren tiularra eta berak izkribatu esaldia, zeren nahiz eta bietan puskatzen den aditz perifrastikoa, iduri zaut Erramunen esaldian badela arrazoin bat nolabait justifikatzen duena hausketa hori, hura delarik "osorik" hitza, zeinaren bertutez aditza ez baita hanbat "ez da agertzen" nola "ez da OSORIK agertzen", eta bigarren hitz segida horrek zilegiztatzen du ene ustez Lavinek salatu hausketa nola hausketa bat arrazoinezkoa eta komunikaziorako batere trabagarria.

Horra ene iritzia.

Izan zizte oro.

XE