Saturday, May 16, 2015

Eman zagun

Eman zagun ze liburu baten titulua dala

Con o sin ... 

eta behar dugula itzuli euscararat hori titulua. Nic honelaxe eguiten nuque

Kin edo gabe ... 

Zein beste possibilitateric dagoque?, tcharto othe dagoque hori possibilitatea?, othe da inadmisiblea eta impresentablea euscaraz hori?

6 comments:

Anonymous said...

Beste possibilitate bat:

eduki edo eduki ez...


Luis Lauzirika.

Erramun Guerricagoitia said...

Genericoqui bai possible litzateque hori ere baina da gutiago lotua ki originala litzatequeena ezen con o sin ... edo with or without, ..., ...

Gainera nic nahi izan nuena da nabarmendu ze possible eta aceptable dala kin edo gabe ....

Baita bidenabar commentatu dakarrena liburuac, zeren bait dago relationaturic, titulatzen Back to Leizarraga ganic Kepa Altonaga. Dioelaric (or. seiramar tabeatzi 69 eta zazpiramar 70) ezen

Isaias profetaren liburuan hebraieraz almah (= andre gaztea) izan zena, itzultzaileak grezieraz pharhenos (= virgina) bait zuen itzuli guero V. mendetic honat dogma bilacatu dela ondorioz e traductione oker bat.

Beraz, gure casuan beguiraric ki fidelitatea an traductionea' (fidelitatea e conceptua) hobetzat dut kin edo gabe ... ezi eduki edo eduki ez....

Anonymous said...

Jadanik ikusiak baitirade eskuaraz "dun ala gabe" bezalakoak, zergatik ez urrats bat aitzinatu bide horretan harat eta zuk proposatu bezala "kin ala gabe" idatzi? Nik uste esaldi gardena dela eta bakarrik aurreiritzi gaizki aditu batzuetatik oposa litekela.

Damurik, aurreiritzi horiek gaitzeko indarra dute gure artean.

Xabier Erroteta.

Erramun Guerricagoitia said...

Esan duzunarequin, Erroteta, ni conforme nago % 100. Asco dago prejuicio eta prejuzguric.

Anonymous said...

Imajina zazu, Erramun jauna, Joseba Sarrionandia edo Bernardo Atxaga bezalako eskual izkiriant handi batek ateratzen duela noizbait liburu bat titulatua "Kin ala gabe: barne deserriko kronikak". Uste duzua nehork altxatuko lukela ahotsa kritikatzekoz hainaren hautua? Nekez. Autoritate eta itzal handiko sortzaileek badute eskumen hori, erran nahi baita onartua dute bide-urratzaile izaiteko eskubidea, eta nola jende komunak guzizko fidantzia ezarria baitu haiengan, haien hautu lexiko-sintaktikoak blindaturik bezala daude arrakastaz ihardokitzeko bertangoxotarren ausiki medisent eta erasi gaiztoei. Gauden beraz beha luma handi horietako batek senti dezan arte beharra izkribatzeko bere lan baten atalasean (edo barnean) “kin ala gabe” syntagma, eta agian ordutik aurrera abiatuko zauzkigu higitzen bazterrak eta inarrosten izpirituak.

XE

Erramun Guerricagoitia said...

Ez daquit ba Joseba Sarrionandia edo Bernardo Atxaga dagozen jaquitun izquiritzen denaz hemen blogean eta ezta gainera luqueten interesic kin hemen aguertzen diren ideiac. Guehiago dagozque interasatuac an bere productione literarioa ezi an euscara eta euscararen "ximurrac". Ez dute ikusten, edo behintzat ez duquete ikusi nahi. Ba dura beste batzuc yago propioac tzat hortaco affairac (Academia, academicoac, ..., urliac eta berendiac).

Antza bizi gara -esango nuque evidentequi- an euscal mundu isolatua, non ez daten corritzen batetic bestera ezta intercommunicatione osmoticoric. Ez dugu, duguegu nahi descutitu, guzia dagoque ondo an paradisua e euscara.