Tuesday, June 07, 2011

Ote du qualitate informativo minimuna?

Ba dakit askok, behintzat nahiko askok dutela sustatzen OVS struktura syntaktikoa [O objektua, V verbua, S subjektua] ikusirik batetik ez dela egokia tzat ongi informatu euskal traditional SOV strukturea eta bestetik ez hartu nahirik SVO -duna zeren omen da arrotza euskaran.

Halan hedatu eta pusatu nahirik OVS hori ikusten ditugu honako mezu guti informativoak zeintzu nekez hartu ahal dira pasabletzat. Hara exemplua (Berria, lehenbiziko orriko titular prinzipaleko subtitulua, martitzena 7 ekaina 2011)
Normalizazio politikoa lortzeko eragile izatea eta krisi ekonomikoa gainditzeko neurriak hartzea dira Bilduk Gipuzkoarako proposatu dituen bi egitasmo nagusiak
non da

O objektua
(Normalizazio politikoa lortzeko eragile izatea eta krisi ekonomikoa gainditzeko neurriak hartzea)

V verbua
(dira)

S subjektua
(Bilduk Gipuzkoarako proposatu dituen bi egitasmo nagusiak)

Komparatu ahal izateko eta ateratzeko bakoitzak bere ondorioak jar dezagun ondoren beste bi aukerak, SVO eta ere "geure euskal jator" SOV strukturak.

SVO
Bilduk Gipuzkoarako proposatu dituen bi egitasmo nagusiak dira normalizazio politikoa lortzeko eragile izatea eta krisi ekonomikoa gainditzeko neurriak hartzea

eta SOV

Bilduk Gipuzkoarako proposatu dituen bi egitasmo nagusiak normalizazio politikoa lortzeko eragile izatea eta krisi ekonomikoa gainditzeko neurriak hartzea dira

Nola esana dagoen galderaz tituluan ote du honek mezuak pasako minimuna hon qualitate informativoa?
Normalizazio politikoa lortzeko eragile izatea eta krisi ekonomikoa gainditzeko neurriak hartzea dira Bilduk Gipuzkoarako proposatu dituen bi egitasmo nagusiak
Ez al da hori edozein medio informativoren erronka behinena?

7 comments:

txabi said...

Agur Erramun eta Referentziakideok.

Eta laugarren posibilitatea ahal düzü?

"Bilduk Gipuzkoarako proposatu dituen bi egitasmo nagusiak dira normalizazio politikoa lortzea eragile izatea eta krisi ekonomikoa gainditzea neurriak hartzeko"

Badakit ez düzü ontsa entzun edo irakurri bena posible düzü hola erabili?

Eskerrik hanitx.
Txabi

Erramun Gerrikagoitia said...

Txabi (Xabier Ertze) laguna,

gaur kanpoan izango naiz egun osoan eta horren gatik erantzungo dut zuri hurrengo batean. Nolanahi-ere edozeinek kommentatu ahal du nahi duena.

Anonymous said...

Ez zaut ontsa bersione hau zeren ez baita tutik konprenitzen:

"Bilduk Gipuzkoarako proposatu dituen bi egitasmo nagusiak dira normalizazio politikoa lortzea eragile izatea eta krisi ekonomikoa gainditzea neurriak hartzeko"

Pentatzen dut hau nahi izan daukula igorri txabi jaunak:

"Bilduk Gipuzkoarako proposatu dituen bi egitasmo nagusiak dira eragile izatea normalizazio politikoa lorTZEKO eta neurriak hartzea krisi ekonomikoa gaindiTZEKO".

Ez baita, ez hurbildik ere, gauza bera.

Xabier Erroteta.

Erramun Gerrikagoitia said...

Nahi dut ezer baino lehen esan eta ere gogoratu ze nire asmoa zela batetik agertu ze subtitular hori

Normalizazio politikoa lortzeko eragile izatea eta krisi ekonomikoa gainditzeko neurriak hartzea dira Bilduk Gipuzkoarako proposatu dituen bi egitasmo nagusiak

zela eta dela impresentablea eta informativoki guti informativoa eta ere salatu ze OVS struktura syntaktikoa ez dela ona generalean.

Eta izanik ere hobea OVS ezi SOV (geure "propio traditionala") ' dela baina gutiago hobea ezi SVO zeina sobera sarri -esan dezadan ia beti- dela ezerabiltzen izanik hiru possibilitate syntaktikoetan informativoena, beti ere mintzatuz generalean. Berba batean gogoratu ze goazela, doazela hortan responsableak bide txarretik, desegokitik izanik ere guzi hori agertua an medio propio informativoa, egunkaria osatua ganik jende edo persona professionalak.

Hori lehengo eta bigarrenik esan ze diot eskerrak ematen Erroteta-ri zeren du izkiriatu zer nahi nuen nik justuki izkiriatu baina nola hartua dit aurrea kendu dit lan bat, eta eretxia agertu batek (Errotetak) edo nik da berdintsu. Beraz eskerrak.

Amaitu nahirik esan eta joan nahirik funtsera hon (of, Txabi) neure kommentario hau' gehitu zeozer gehiago explikatuz poxi bat neure eretxia buruz dioena Txabik, Xabier Artzek amerikano-xuberotartuak tik Zuberoako txoko hori.

Lehenengo bi aukerak parez-pare ikusteko eta observatzeko hobeki nahi duguna azaldu. Direlarik aukera biak, SVO struktura syntaktiko -dunak.

Nik agertu nuena

Bilduk Gipuzkoarako proposatu dituen bi egitasmo nagusiak dira normalizazio politikoa lortzeko eragile izatea eta krisi ekonomikoa gainditzeko neurriak hartzea

eta Txabik kommentatua

Bilduk Gipuzkoarako proposatu dituen bi egitasmo nagusiak dira normalizazio politikoa lortzea eragile izatea eta krisi ekonomikoa gainditzea neurriak hartzeko

Mezua laburturik funtsera, basikoagora da honakoa

Bilduk Gipuzkoarako proposatu dituen bi egitasmo nagusiak dira (normalizazio politikoa lortzeko) eragile izatea eta (krisi ekonomikoa gainditzeko) neurriak hartzea

Hau da,

Bilduk Gipuzkoarako proposatu dituen bi egitasmo nagusiak dira eragile izatea eta neurriak hartzea

Goraxago duguna ikusi parenthesi artean, (normalizazio politikoa lortzeko) eta (krisi ekonomikoa gainditzeko), dira komplementuak hon (of, Txabi) eragile izatea eta neurriak hartzea.

Nik neuk behar izan banu radaktatu hori mezua ipiniko nituzkeen komplementua ondoren, gero izenean hon sequenziatione konzpetual logikoa edo behintztat logikoagoa, hontara

Bilduk Gipuzkoarako proposatu dituen bi egitasmo nagusiak dira eragile izatea lortzeko normalizazio politikoa eta neurriak hartzea gainditzeko krisi ekonomikoa

Ezer nehork balu erraitekorik, erran beza nasaiki ahoan bilorik gabe.

txabi said...

Eskerrik hanitx zuen arrapostugaitik Xabier eta Erramun adixkideok.

Alde batetik Xabierrek oso ontsa entelegatü dizü zer erran nahi nizün eta bere aholküa laket izan dizüt.

Eta beste aldetik Erramunek SOV, OVS, SVO struktura syntaktikoaz adigarria eman dizüla oso logikoa eta osatüa iruditzen zait.

Bloga hontan oso tresna erabilgarriak atzamatzen ditizüt üskara hobeto ikasteko.

Biba züek!

Erramun Gerrikagoitia said...

Biba zu ere Txabi. Nahi dukezun edo nahi dukean artio.

Erramun Gerrikagoitia said...

Irakurtzen ari nintzela aurkitu naiz ustegabez honetxekin noiz nintzen ikasten linguistikako berri

Goethe's language has two word orders: it is SVO, i.e. subject-verb-object in main clauses and SOV in subordinate ones.

This second alternative, where countless imbedded elements can be inserted before "releasing" the verb, privides speakers with the means to strain the listener's working memory, and thereby convey the impression that the author of such lengthy utterances is a learned person capable of a virtuoso performance.


Ba dut asmoa, zeren merezi duke relevantzia propioa, agertzeko aparte spot berri batean blogean. Momentuz aipua bera soil.