Sunday, June 19, 2011

Hemen, nahiago gutiago txarra (OVS)

Sarri kritikatu izan dut, kontra egin izan dut ki OVS struktura syntaktikoa. Baina, horregatio, hobea da ezi SOV. Kontua da ze artean bi aukerra txar -izanik beste bat hobea eskura- egoten dela pensatu beharra edo aukeratu beharra aukerarik gutien txarra edo behintzat gutiago txarra.

Halan gaur dugu irakurri ahal (Gara, igandea 19 ekaina 2011)
ondoko titularra (SOV)

Erradiazio tasa altuak ura garbitzeko sistema geldiarazi du Fukushiman

S (Erradiazio tasa altuak)
O (ura gartitzeko sistema)
V (geldiarazi du)

noiz hartu ahal zen OVS strukturea zeina da gutiago txarra ezi goikoa. Ikusi nola

Ura garbitzeko sistema geldiarazi du Fukushiman erradiazio tasa altuak

Baina katramila guzti hauek kin dakarren sufrimentua eta zailtasuna euskal irakurlea gan dator tik ez nahi erabili SVO strukturea. Ikus hemen struktura hontan (SVO) nola den informationea hobea, gardenagoa eta txairoago.

Radiazio tasa altuak geldiarazi du Fukushiman ura garbitzeko systemea

Ba dira bai graduak, nola ia munduko edozein arlotan ere, graduak informationea emateko rankinean. Ditudala nik orai ipintzen hemen, komparaturik oraiko hiru aukerok (izanik ere gehiago), aukera hok onenetik gutiago onera ezarriak: SVO, OVS, SOV.

Baina hori, behintzat batzutan, hobe da aukera gutiago txarra ezi txarragoa edo inkluso txarrena.

3 comments:

Josu Lavin said...
This comment has been removed by the author.
Josu Lavin said...

Erramun maitea,

1) Erradiazio tasa altuak ura garbitzeko sistema geldiarazi du Fukushiman

2) Ura garbitzeko sistema geldiarazi du Fukushiman erradiazio tasa altuak

1 = 2

Biek erantzuten diotelako galdera honi:

Zer geldiarazi du Fukushiman erradiazio tasa altuak?

3) Erradiazio tasa altuak geldiarazi du Fukushiman ura garbitzeko sistema

3. forma' 1. eta 2. formak ez bezalakoa da, zeren ondoko galderari erantzuten baitio:

Zerk geldiarazi du Fukushiman ura garbitzeko sistema

Bukaerako 4. hau 3.aren baliokidea litzateke:

4) Fukushiman ura garbitzeko sistema erradiazio tasa altuak geldiarazi du

Euskara batuan horrelakoak dira gauzak.

JL

Erramun Gerrikagoitia said...

Hortaz, ba dirudi alferrik direla edozein eratako kommentarioak. Baina valioko al du zeozetarako, zeozer onerako. Hala biz.

Zuberoan entzuten nuen esakerea da "erbia lo dagoela uste ez den lekuan".