Thursday, January 15, 2009

Bi (edo ... ) traduktione possible.

Noiz ikusi eta irakurri dut hau-aipua na biologo eta physiko Jonas Salk an liburua zein ari naiz irakurrtzen 'The monk who sold his Ferrari' ganik Robin Sharma
'I have had dreams and I have had nightmares. I overcame the nightmares because of my dreams'
etorri zait gogora nola behar genuke eman hori euskaraz. Eta etorri zait gogora bi possibilate hauek artean beste gehiago. Hauexek
'Izan ditut amesak eta izan ditut amesgaiztoak. Gainditu ditut amesgaiztook zegatio neure amesak'
edo
'Izan ditut amesak eta izan ditut amesgaiztoak. Gainditu ditut amesgaiztook eskerrak na neure amesak'

Dudarik ez' ze ba dagoz ere alternativa possible gehiago. Nola traduzitzen ahal litzake hau-aipua orthodoxoki, arras orthodoxoki? Baldin erantzun balezate, baleza nor ari bait da an mundu hori pozten nintzateke zeren egiten ahal dira komparaketak buruz kalitate informativoa na alternativa differenteok.

Hortara mesede harturik lehenik guk euskaldunok zeinak darabilgun -eta nahi dugu erabili- euskara eta bidenabar tangenzialki bigarren graduan ondorioz ere gure euskarak berak.

Patra, Grezia.

11 comments:

Gatika said...

Ametsak izan ditut eta amesgaiztoak izan ditut. Amesgaiztoak gainditu ditut, nire ametsak direla kausa.

Erramun Gerrikagoitia said...

Lehenengo Gatika ongietorri blogera eta izan bedi zure hitza guzion onerako' apportaturik bakotzak ahal duguna, behintzat ahal duguntxoa.

Niri baina, Gatika, iruditzen

== zait lar astuna eta lar soltea edo lar inkonexoa

zure aukera hori. Zeuk ostera zer zenduke esateko buruz nik -aukeran- proposatutako bi possibleak,

== zer zaizu (zaizkizu) iruditzen nire aukerak,

begira edozein arlo dela informativoa, erraztasunarena, globaltasunarena, ...?

Jakin ahal balei, galdetzen dizut ea ari zaren sartua traduktione munduan professionalki eta eman nahi duzun zerbait zertzelada na zure relationea kin euskararen mundua an traduktione arloa edo irakaskuntza edo beste' ahal naiten / gaitezen orienta zure apportationeaz eta daigun jakin nondik datorren, tik zein arlo sozial edo akademiko.

Erramun Gerrikagoitia said...

Gatika laguna.

Irakurririk berriro originala, neurea / neureak eta zurea behar dut berrio idatzi eta nolabait retiratu lehen esanikoa. Nola ari bait naiz hemen Grezian gehienetan interneten presaka, soil noiz etortzen naiz cybercafe bat, erantzuna bota dut lar arin eta lar pensatu gabe, traizionatu nau neure barrenak, inkonszienteak edo ere prejuzguek (uste nuela zinela "kontrario edo oponente" bat, hortik hori na prejuzguak). Uste nuen ze originala na Jonas Salk zetorrela phrase bakarrean eta zuk zenuela ematen bi phrasentan partitua eta zatitua / zatikatua dalako unitate informativoa, hori gatik nire kritika -kritika oker- hori hon lar solte eta lar inkonexoa. Diskulpa eta barka erantzutea lar arrapaladan eta ere inkontrolatuki.

Noiz hartuko badut astia berriro -etorri ohi naiz soil goizetan delako cybercafera- agian bihar' dut ihardetsiko pausatuago ki zure aukera hori, Gatika.

Diskulpa eta aupa guziok.

Erramun Gerrikagoitia said...

Hobeto komparatu ahal izateko dezagun ekar begien aurrera originak eta gero agertu diren traduktione possibleak.

Originala

'I have had dreams and I have had nightmares. I overcame the nightmares because of my dreams'

eta traduktioneak

'Izan ditut amesak eta izan ditut amesgaiztoak. Gainditu ditut amesgaiztook zegatio neure amesak'

'Izan ditut amesak eta izan ditut amesgaiztoak. Gainditu ditut amesgaiztook eskerrak na neure amesak'

Ametsak izan ditut eta amesgaiztoak izan ditut. Amesgaiztoak gainditu ditut, nire ametsak direla kausa.


Nahi dut gogoratu refreskaturik memoria ze valekoa,

== valekoena da originala

eta besteak edo enparauak, traduktioneak direla beti

== derivatu bat originalarena,

izanik ahalaz

== ahalik hurbilena ki originala.

Hori nola prinzipio edo premisa konzeptual ze sarturik an absurdo bat traduktionerik gehien hurbiltzen dena ki originala da bera originala. Baina traduktioneak behar du izan derrigorrez ezozer differente ganik originala, prefosta. Bigarren gogoramena da ze an traduktionea -ahal bezain gehien-

== behar da ikusi, sentitu, zaporea dastatu, durundua eta ekhoa na originala,

an stylo literario eta besterik. Bada, uste dut valio dutela eta direla aintzat -eta ere haintzat- hartzekoak bi premisook edo prinzipiook.

Hasirik kommentarioa na traduktioneak, ez horregatio originala, hasi kin lehenbiziko phrasea:

'I have had dreams and I have had nightmares.'

'Izan ditut amesak eta izan ditut amesgaiztoak.

Ametsak izan ditut eta amesgaiztoak izan ditut.


Hemen kompartu zein da traduktione egokiagoa da kontua: artean

== "izan ditut ametsak"

eta

== "ametsak izan ditut".

Nahiz-eta biak dira korrektuak eta azeptableak, nire ustez eta ere generalean' aparte dimensione neure personala, esan ahal da ze lehenengoa -"izan ditut ametsak"- da gehiago direktua eta ulertzen yago erraza eta baita obviuski hurbilago ki originala an: textua, eta ere stylo na autorea.

Bigarrenean -"ametsak izan ditut"-, dago mythoa na behar du joan euskaraz verbuak azkenean an phrase bat, izanik hori-mythoa falsua, ez egiazkoa eta batez ere kaltegarria tzat interpretationea na irakurlea edo entzulea.

Ez al duzu uste Gatika ba dudala arrazoiaren parte bat an neure analysis edo interpretatione hau? Nolanahi, nahi balitz, komprobatzen ahal litzateke realitate soziala arartez demoskopia, -demo, sozietatea eta skopo, ikusi edo begiratu-.

Hori, momentuz.

Gatika said...

Bai, bai... ados nago zurekin. Nik neronek ere nire ekarpena egin nahi nuen zure blogean. Izan ongi...!

Erramun Gerrikagoitia said...

Ondo dago zure ekarpena, Gatika, baina ez daitela izan azkena. Bakoitzak ematen dugu gure partea, ahal duguna, izan edo ez izan konforme elkarrekin partez edo totalki.

Gilen said...

Ez dakit zergatik, baina zainak esaten dit ezen Gatika hau dela egiaz gure Josu berriz oldetan...

Gilen said...

non idatzi dut "oldetan" esan nahi nuen "olgetan".

Josu Lavin said...

Gilen,

Ez, hostia ez, ni ez naiz ez Gatika ez eta Erroteta ere!

Adeitsuki

Josu Lavin

Erramun Gerrikagoitia said...

Ez Gilen, ez nik ere diotsut ze Josu ez dela hori Gatika hori.

Ze delako Gatikak, neure ezagun bat, bidali zidan niri zuzenki email bat esanez bera zela delako Gatika baina nahiago zuela agertu pean pseudonymo hori. Bera da ekialdiko "nafar" bat, esan nahi bait da, Aragoikoa baina ikasirik duena euskara eta ari dena ere professionalki euskaraz.

Nahi izan zuen soil, esan zidanez, agertu versione "normal" (orthodoxo?) bat egon zedin diversione komparativoa eta ere, nola esan zidan, zeren nik eskatzen nuen neure spotean.

Beraz, Gilen, "Gatika" ez da Josu Lavin.

Josu Lavin said...

Eta Xabier Erroteta ere ez da Josu Lavin. Ene kalterako!