Friday, November 07, 2008

Zorionak Obama eta aipuak

Lehenengo, nahi dut eman zorionak hemendik tik neure blog hau ai Barack Obama presidente elektoa hon USA.

Bigarrenik, ekarri blog hontara lau aipu agertuak atzo -eguena 6 azaroa- an hemengo egunkari Cape Times (www.capetimes.co.za). Plazer handiskoa izan zait ulertzea notizia guzia, gabe ezein neke, eta emanen dut titularra eta lehenbiziko paragrapho ongi synthetikoa na egunkari Cape Times.

titulatzen

Dawn of a new era

kin lehenbiziko hau paragrapho ongi informativoa
Democrat Barack Obama, fresh from a historical election win as the first black president of the United States, has turned to the sobering challange of steering a new course for a country grapping with two wars abroad and the threat of a prolonged recesion at home.
Pensatu dut neure baitan hori irakurtzean' bai informatione ongi emana eta ere synthetikoa tik lehendabizi, lehen paragraphoa.

Izulirik lehenbiziko delako lau aipuak, hara horiek direnak arras interesanteak gatik diotena, informaturik publikoa ongi. Baina guk geure etxean -an euskara- nola behar lirateke itzuli' edo egunkariek (Berria, Gara, Deia, ...) edo itzultzaileek? Zeren dira interesanteak aipuok ere atemporalki, esan nahi dut gero' noiznahi.

Hemen lehenengoa ganik Barack Obama bera
"If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible; who still wonders if the dream of our founders is alive in our time; who still questions the power of our democracy, tonight is your answer"
Barack Obama

Bigarren aipua ganik Nelson Mandela
"Your victory has demostrated that no person anywhere in the world should no dare to dream of wanting to change the world for a better place"
Nelson Mandela

eta hirugarren aipua ganik lehengo UN sekretario general Kofi Annan
"It's an historic event; one that I hand not expected to see in my lifetime"
former UN secretary - general Kofi Annan

azkenik laugarrena ganik Nigeriako presidente Umaru Yar Adua

"The election of Barack Obama as president has finally broken the greatest barrier of prejudice in human history"
Nigerian President Umaru Yar Adua


[Dudarik ez, niri, gehien gustatu zaidana eta ere sakonena da na Nelson Mandela. Viva hi agure lerden hori, atxik fier eta luzaz, hoberena hiri madiba!] (madiba da hitz bat sano errespetuzko eta ohorezkoa an khosa hizkuntza; hola deitzen dute hemen: madiba)

Nola esana dut jada goian interesantea litzateke informatzea ere euskal populua buruz esan dutena persona politiko relevanteak, bai baina nola? Nolako euskaran? Nik, izanik ere neophitoa -grekoz, landareberri- ulertu dut aisa inglesekoa. Baina ulertuko ote nuke euskarazkoa, berdin aisa edo aisasko? Eta euskaldunek, euskaldun ongi alphabetatuek, eta ez horren eskolatuak an euskara?

Nork esan ahal du -Sarasolak, ... - euskarak ez du deus modernizatzekorik edo reformatzekorik?


Cape Tow, Kabo Hiria.

12 comments:

Anonymous said...

Kaixo Erramun,

Saiatu naiz itzultzen Mandelaren hitzak interlinguara:

"Your victory has demostrated that no person anywhere in the world should no dare to dream of wanting to change the world for a better place" Nelson Mandela

“Vostre victoria ha demonstrate que necun persona ubicunque munduan non deberea osar a soniar con voler cambiar le mundo pro un sito melior”. Nelson Mandela

baina ez dut ongi ulertzen ukapen bikoitz hori.

no... no...

Help ni!

Josu Lavin

Erramun Gerrikagoitia said...

Josu I try to help "zu". Hara, nola kopiatu nuen eskuz tik berripapera, newspaper egin nuen huts bat ezen skribitu nuen no ordez not. Huts bat ez, exaktuago bi' zeren agertu nuen ere demostrated ordez demonstrated.

Beraz hemen aipua kolatua tik internet

"Your victory has demonstrated that no person anywhere in the world should not dare to dream of wanting to change the world for a better place," the anti-apartheid icon wrote to Obama in a letter released by the Nelson Mandela Foundation.

Hemen linka ikusteko

(http://www.capetimes.co.za/index.php?fSectionId=3531&fArticleId=nw20081105120508608C654341)

Egia esan Josu niri ere orai egiten zait ulertzea raro baina behar luke lagundu, help us, beste batek dakienak hobekixe inglesa.

Mezua -hori bait da importantea- aplikatu ahal da ai edozein eremu baita prefosta ai euskara mundua.

Erramun Gerrikagoitia said...

Josu, aurkitu dut zuretzako languntzea, the help.

Orai presa handian nago. Gero izango duzu erantzuna. Gakoa dago dare verbuan zeinak ba du signifikantza gehiago ezi zuk ikusia.

Itxaron, gero hurbil bat arte.

Anonymous said...

Adiskide kariuak

Uztazue gaurkoz bederen arraileria ttipi batekin omorez ihinztatzea foro serios hau. Duela zenbait minutu neroni agitu gauza kurios baten berri emanen dautzuet.

Beraz, duela zenbait minutu heldu zaut esku artera paper bat nonbaiteko enpresa batek igorria zointan erraiten zautaten ezen ikerlan bat egiten ari direla zoinaren xedea zen “Lurralde Antolamendurako Azterpideak” idaztea. Ulitxa belarrietan geratu naiz ez jakinez zertsu ote zitekeen “azterpide” bat, eta ene zalantzak desegin nahiz jo dut lehenik hiztegietara, eta haietan deus ez atxemanik, jo dut xuxen-xuxena Googgle bilatzailera, esperantzaz beterik hartan bederen kausituko nuela zerbait argitasun kreatura misteriotsu horretaz.

Izkribatu dut beraz Googlen:

“Lurralde Antolamendurako Azterpide”,

egin dut klik, eta hara mekanika filus horrek igorri dautan arrapostua:

“Quizás quiso decir: “Lurralde Antolamendurako asteroide”.

To, harrapazak hori!, egin dut orduan neure artean, irria ezin atxikiz. Eta irria zertako? Bi hitzetan erranen dautzuet: hara, debru bilatzaile hori amerikanoek muntatu dute eta ez dut uste euskaraz hitz erdirik dakien. Bizkitartean, ez du demendreneko dudarik egin gure “azterpide” malestruk hori xuxen xuxena asteroideen herrunkara igortzeko, erran nahi baita, satelite, sputnik eta objektu identifikatugabe errarien erresuma estratosferikora, zointan baitu segurik bere egoitza lesitimo eta naturala, eta ez lur huntan, non nihork ez baitezake endelega, kunpreni ez balia.

Horra amerikanoen jeinu teknologikoaren beste froga espantigarri bat.


Xabier Erroteta


NB: Obama jaunaren hautatzeaz ere banuke zerbait erraiteko, aizina dukedanean.

Erramun Gerrikagoitia said...

Buruz lexiko egokia edo desegokia euskaraz skribitu du zeozer baino gehiago gure Xabier Amurizak ere baina ez dute jaramonik egiten dioenaz.

Gorrak eta itsuak dira hainbait an euskararen mundua, zoritxarrez.

Ondorioz -errudunen erruz- tamalez hor dugu realitatea ezen ere euskaldunon bizkar ematen dugu hori "euskara aktual" honi.

Gilen said...

Proba orduan googlatzera soil "azterpide" eta jasoko 117 emaitz; ez nonbre astronomikoa inondik.

Hiznno hori da termino bat horietakoa zein erabili ohi dituzte BOPV eta kidekoetan, eta normalean ez duzu espainierazko zutabera jotzea besterik' jakitekotz zer demontre signifikatzen duten.

Hitz arraioa kausitu dut, esaterako, Eusko Jaurlaritzaren Araudian:

http://www.parlamento.euskadi.net/e_reglamento_0_4.html

"Osoko Bilkurak Mahaiaren, hiru Legebiltzar-Talderen, Legebiltzarreko kideen bostenaren edo Jaurlaritzaren saloz, herri-zuduzko ezein arazotarako azterpide edo Argipide-Batzor-dea eratzea erabaki ahal izango du."

Tumatxa!

Eta hori kristaueraz esaten da:

"El Pleno del Parlamento, a propuesta de la Mesa, de tres Grupos Parlamentarios, de la quinta parte de los miembros de la Cámara, o del Gobierno, podrá acordar la creación de una Comisión de investigación o de encuesta sobre cualquier asunto de interés público."

Beraz, "salo", "zudu", "azterpide", dira "proposizio", "interes" eta "investigazio".

Ezin zitekeen aurki hitz zailago eta ezezagunagorik?

(kontuz, ez naiz esaten ari hitzok desterratu behar direnik euskaratik, e!)

Anonymous said...

Zudu zer?

A mi también me la zuda.

Hay mucho hijoputa suelto escribiendo en euzkuentze.

Adeitsuki

Osama ben Etxe'berriz ere

Anonymous said...

Esan berri digu Errotetak aurreko mezu' "herri-zuduzko" batean:

"Eta nik diot: egoera horren aitzinean zer egin dezake euskara maite eta abantzarazi nahi duenak nigar deitore handi eta ozen bat baino?"

Betiere egiten izan duguna: elkartu eta ekin!

Baina haiei bezain guti axola zaigula ematen du, zeren ez baita antza gure zuduzkoa. Zudatzen digula, alegria.

Ivantto Etxezuduzkoa

Anonymous said...

Gaixo adiskideak,

Honelako jentillajearekin ez dago inora joaterik. Ez dakit noiz konturatuko garen gure patria ez dagoela jada hemen, non euskarari etengabe burla, irain eta eskarnio egiten baitzaio instituzio guztietatik jator abertzaloide guztien beneplazitoarekin.

KE ASKO! ZE NAZKA!

Noiz San Juan sua, inmola gaitezentzat?

Noiz da san Martin, herri eta populu zuduzko txarriboda galanta ospatu daiguntzat?

Johannes d'Etcheberry

Anonymous said...

Hirur ohar gai huntaz:

Osama ben Etxeberri jaunari: ene ustez gure arazoa ez da hijoputismoa bainan ANALFABETISMOA, eta kasik erranen nuke zorionez ere dela hala, ezen analfabetismoa aisa senda baitaiteke (aski da eskola urte zenbait egitea edota liburu ale batzuk irakurtzea), bainan hijoputismoa, sustut sorkuratikoa bada eta kargu edo titre ofizial batez emendatu eta blindatua, neholaz ezin sendatuzko gaitza. Malurra heltzen da noiz eta gaitz biak presuna ber baten baitan alkarturik agitzen baitira, nola baita gerthatzen hainbertzetan gure herri miserable huntan. Holakoetan segur ez baita bertze biderik baizik eta eskuak goratu eta erran: amata zak argia eta goazemak!

Gilen jaunari: eskerrak bihurtzen dauzkitzut "azterpide" deitu artefakto bitzi horren nondikakoa guretzat argiturik. Halere, jakiteko duzu zure mezuan ekarri duzun aipuak ene biloak zapatain eztenak bezala lazturik eta gogorturik ezarri dauzkitala, ez bainuen uste erakunde publikoek kaleratu publikazione ofizial batetan nehork izkriba zezakeela hain euskara dorpe, afrus eta esperpentikoa nola baitu izkribatzen Euskadiko Parlamentuko Axular berpiztu horrek, eta nehork deus salatu gabe!

Ivantto Etxezuduzko jaunari: arrazoin duzu, Ivantto jauna, tamaina hortako irain eta pendejokerien aitzinean gure lana ez da nigar eta auhen egitea (figura erretoriko bat zen irudi hori ene mezuan,) bainan ahotsa fermuki goratzea eta, posible den aldi oroz, ahalgez fundiaraztea gure mintzaira hein hortarat herrestatzen duten basajende lerdo, enorant eta banitatez hanpatu horiek. Problema da kiskil horiek azala lodisko dutela eta ahalge hitzaren zentzu edo signifikationea arrotza zaiela gutiz gehiener.


Xabier Erroteta.

Josu Lavin said...

Car amico Erroteta,

Iste actuationes inconsciente verso nostre lingua basc ha essite un factor decisive in que io, per exemplo, ha quasi abandonate le uso del basco scribite.

Io es un damno collateral de iste situation, le qual es evidentissime in mi parve e insignificante messages plen de divagationes stupide e propositiones erratic.

In le mundo del lingua basc, io es totalmente discollocate. Io ha devenite un typo estranie e rar. Assi, tote iste genios ha lor loco e spatio libere pro facer lo que sole facer, sin audir necun opinion alien.

Io non es le unic qui ha sufferite iste injustissime situation de margination continue.

Lor pan es nostre fame.

Amicalmente

Josu Lavin
· Presidente del Academia pro Interlingua
· http://interlingua.wikia.com

Erramun Gerrikagoitia said...

Pozten naiz ikustearekin -blogean- bakoitza agertzen bere ikuspuntuak eta apreziationeak.

Hortako date bloga, seguru.