Sunday, November 21, 2021

Auquera positivoac imitagarri

 Redactatzeco, izquiriatzeco traditionea izan da differentea euscaran an ipharledea eta an hegoaldea, izanic niretzat hobea ipharraldecoa indudablequi. Hori aurreco reflexionea dakart ki neure bloga zeren dut iracurri ondoco titularra an Herria astecaria ganik Peio Ospital (10 ekaina 2021). Dio ba horrec titularrac

Makur batek izan dezake alderdi onik ... 


Hori titurra baina izan balitz izquiriatua an hegoaldea, posibilitatea handiac leudeque izan zedin honela

Makur batek alderdi onik izan dezake ... 


¿Ez al da auquera bat hobea ze bestea, communicativoqui? Segui daigun bide informativoqui onena, ahalaz.

2 comments:

Unknown said...

lehen irakurraldian, nahiago izan dut lehen lerroburua. bigarrenean, bigarrena gurago. mozkortuta nago hitzen artean...

Erramun Guerricagoitia said...

Othe da reactione personala zuri guertatua, baina zelan ikusi ahal da hori modu impersonalagoan? Impersonalqui, modu generalagoan.