Thursday, July 23, 2020

Hizteguietatic rebote desegoquiac

Dudaric ez da ze euscal mass median lan eguiten dute materialarequin zein originala ez da euscarazcoa zeinen originala izaiten ohi da gaztelania, frantzesa, inglesa, ... Ondorioz noiz nahi da informatu euscaraz gentea joten da lehenengo ikustera zer dakarren hizteguiac edo hizteguiec.

Halan gaurco -asteazquena 23 uztaila- Gara eguncarico an lehenbizico pagina dathor ondoco titularra

Saihetsezintzat jo du Siemens Gamesak Agoitzeko itxiera 

Pensaturic ki saihetsezin verbaa jo dut ki Elhuyar hizteguia non dut ikusten ze saihetsezin da gaztelaniaz insoslayable, ineludible, inevitable edo ineluctable. Lau auquera differente tzat euscal verba bakar bat.

Ni nago ze originalean zethorrela inevitable. Baina ez al da inevitable hitza dagoena biziric euscaldunon luze zabal guztian? Ba othe da euscaldun bakar batto bat zeinac ez du ulertzen inevitable hitza? Zeren hitz hori da ethorquiz campocoa behar liraque baztertu ere greva, poliedro, handicap, telephono, insumiso, ... eta milaca guehiago.

Goico informatione hori hobeto ulertzen luque edozein euscaldunac -eta ambivalentzia gabe (insoslayable, ineludible, inevitable, ineluctable)- baldin aguertu izan balitz honela

Inevitabletzat jo du Siemens Gamesak Agoitzeko itxiera
edo
Siemens Gamesak jo du inevitabletzat Ahoizko itxiera 

Conveni da, gu euscaldunoi ere, erabiltea lexico egoquia eta ez lar ambivalentea.

No comments: