Thursday, July 30, 2020

Garaia da ...

Lequeitioco orma batean ikusi dut cartel edo afficha hau dioela, sinatua afficha ganic Jarki independentzia sozialismoa

INDARRAK 
BATZEN 
HASTEKO 
GARAIA 
DA! 

Dudaric ez da ze hor mezuaren gunea da

GARAIA 
DA 

guehituric guero explicatione edo emparauac zergatic da garia orain, beraz mezuac seguitzen luque

GARAIA 
DA 
HASTEKO 

baina hasteco zer? Hortaz mezua behar litzaque completatu informationez, ezen

GARAIA 
DA 
HASTEKO 
INDARRAK 
BATZEN 

Casu eman behar da zabaldu nahi den mezu politikoari nola eguiten du Jarki-c baina baita ahalaz behar luque mezuac aguertu an ahalic modu informativoena.  Ez al da auquera alternativoa aisago ulertzen eta harrapatzen? Esango nuque nic ze auquera alternativoa da dynamicoago informativoqui.


5 comments:

Anonymous said...

Gerrikagoitia jauna,
zure arrazoiketaren arabera, zergatik ez "garaia da hasteko batzen indarrak"?


Eta zergatik ez "bada garaia"?

--Matxin

Erramun Gerrikagoitia said...

Matxin. Eguin nuena da commentario bat izan ahal zenarena zeinac esan nahi duen dagoz -zorionez- possibilitate bat baino guehiago direnac ascotan guztiac ere correctoac baina batzuc hobeac informativoqui edo haintzat harturic iracurlea. Iruditzen zait ze pensatzen da sobera guti buruz qualitate informativoa (auqueratzea possibilitateric onenetacoa) zeina, nola esana dut jada, dago directionatua principalqui buruz iracurlea.

Niri iruditu zitzaidan noiz iracurri nuen

....garia da!
zela informativoqui hobea izquiriatu izan balitz
Garaia da! ...

Unknown said...

¡Da garaia hasteko indarrak batzen!

Zeinek zuen idatzi hori kartel, zuen beharko irakurri referentziak.blogspot.com

Txopi

Erramun Gerrikagoitia said...

Nic ez dut verba eguiten ex cathedra baina cargutzen bagara behintzat ze auquera redactivo batzuc dira hobeac ze besteac hori ez litzaque guti.

Noiz dugun izquiriatzen euscaraz normalean generalqui guehiago gagoz pensatzen euscararen grammaticaz ze pensatzen nola communicatico gara kin iracurlea.

Erramun Gerrikagoitia said...

... nola communicatuco ...