Wednesday, June 24, 2020

... ez du sortuko ...

... ez du sortuko ... 

Gaurco (24 ekaina 2020) Berria eguncarico noticia principala da hauxe

Espainiako Kongresuak ez du GAL ikertzeko batzorde bat sortuko 

baina izan ahal zen aisa redactatua ere honela

Espainiako Kongresuak ez du sortuko ... 

uzten dela an horiec 3 puentuac lekua explicatzeco zer ez du sortuco Espainiaco Congresuac. Daudalaric hortaco auquera differenteac, esateraco bat hauxe

Espainiako Kongresuak ez du sortuko batzorde bat ikertzeko GAL

No comments: