Friday, March 02, 2018

Academiaren criterio suntsigarri eta insinhesgarria

Ari nintzela emaiten vistazo bat hizteguiari hon Academia (Euskaltzaindiaren hiztegia. Bigarren argitaraldia 2016) topo eguin dut honequin ondocoaz
generadore iz.
[Oharra: Euskaltzaindiak, generadore-k euskara idatzian izan duen erabilera kontuan harturik, hitz hori ez erabiltzea gomendatzen du; ik. sorgailu].
Criterio (academico ?) hori da arras suntsigarria tzat euscara eta behintzat niretzat ere insinhesgarria edo ezin sinhetsi ahal izaitecoa. Hau da hau autismoaren handia!, lar sobera.


6 comments:

Josu Lavin said...

Duda liçate ea generadore edo generatore idatzi behar guenuqueen.
Gainera, honetara familia derivational gucia picutara doa: generatu, regeneratu, generativo, generatione, generational...

Erramun Gerrikagoitia said...

generationalqui, generativoqui, regenerable, ...

Arrazoin osoa duzu Josu commentatzen duzun hortan. Baina graveagoa dena da nola argudiatu ahal dezaqueen Academia batec debekatuz (berac dio gomendatu) hitzen ez erabilera. Nola gomenda dezaque Academiac ez erabiltzea hain hitz (edo beste) noiz ez den incorrectua?

Erramun Gerrikagoitia said...

intergenerational, intergenerationalqui, ...

Josu Lavin said...
This comment has been removed by the author.
Josu Lavin said...
This comment has been removed by the author.
Erramun Gerrikagoitia said...

Uste nuen ezen bere baitharic ulertzen zela ze blog hau dela commentatzeco edozein gauza relationaturic dagoena kin euscararen dynamica bakoitzac apportatuz ustez behintzat directione positivoan.

Ez dute lekuric blogean dimensione personaleco tirabirac, edo defendatzen duen batec authanasia edo contra dagoen homosexualitatearen edo religionetan hobea den buddhismoa ze catholicismoa, edo neba-arrebac haserratu diren elkarrequin causaz osabaren herentzia, ...

Catramila personalac behar dira xuxendu (ahal baldin bada) bide personaletatic barna. Ez da comeni holacoric hemen tratatzea, ez luque ezein ezelaco mesederic.