Sunday, January 07, 2018

Importantzia insignificantea

Esan dit nire lagun adinquide batec, email bidez, ze nire commentarioa buruz comparatu bi phrase hauec duela importantzia insignificantea. Baliteque izatea holan. Ez naiz sartuco discusionean zeren importantziarena ascotan da relativoa edo zelan hartu nahi duzun delaco affaira hori.

Halan, gaur ere nahi dut commentatu zerbait izango dena batzuentzat eguingo dudan commentarioa edo critiquea insignificantea (edo erabiliz nire adinquidearen verbea huskeriatxoa).

Halan, entzun dut televisionean, ETBn ze Tuteran guizon bat dagoela hospitalean

garun heriotzean 

halan guero ohartu naiz, eguinic ahaleguin extra bat, ze nahi zutela esan ezen guizon hori zegoela

heriotz cerebralean 

Hau da nire gaurco commentarioa edo critiquea daucalaric beharbada batzuentzat importantzia insignificantea edo dela diodana soil husqueriatchoa. Ba liteque. Baina euscaldunoc zeinac ez dagozen purismo peco orbitan dugu ulertzen hobeto heriotz cerebrala ezi garun heriotza. Anhitzez realago da euscaran heriotz cerebrala ezi bestea, indudablequi, da facto bat.

2 comments:

Gilen said...

Nik horri ez diot eragozpenik ikusten, zeren berdin esaten baita, adibidez, ingelesez ("brain death") zein alemanez ("Hirntod").

Erramun Gerrikagoitia said...

Aupa Gilen eta esquerrac zure commentarioa gatic.

Esango dut ze guretzat gauza bat dela pernila eta beste bat izterra.

Horrelaxe ere bat da garuna (delaric massa bat daucaguna buruan zeina erabilten den ere gastronomian restaurantetan) eta bestea, conceptualqui differentea, zein da cerebroa (dagoquiona organoari non eguiten diren activitate mentalal edo "cerebralac"). Beraz dira 2 conceptu differenteac aplicaturic objectu berari. Esaten da esateraco urlia da oso cerebrala baina ez da esaten dela oso garautsua. Hori buruz hitz bi horiec lexicalqui, hitzac bere baitan.

Gure casu hontan noiz dugun erabilten conceptu medico hori ezen "garun heriotza" da neologismoa bat sortu zena itzurtzeco ki "heriotz cerebrala". Hori factoa. Escape guehiago structurala ezi lexicala.

Aparte zer erabilten den inglesez edo alemanez (edo ere frantzesez edo etc) "heriotz cerebrala" ulertzen da naturalago ezi "garun heriotza". Lexicoaz aparte ba dago ere nola bait dugu jada esan arazo structural bat zeren batzuc uste daroe ze heriotz cerebral horrec duela structura ez asqui euscalduna.

Verba batean ze egungo euscaldunentzat normalagoa dela heriotz cerebral ezenez bere ordezco alternativea.