Monday, December 12, 2016

Jada hobetua guehiago hobetu; Sarasola, Elhuyar

Iracurtzen ari naizela liburu berria titulatzen Bitakora kaiera ganic academico Ibon Sarasola dut ikusi (an ehun eta laurhamarta lau eta ehun eta laurhamarta bost orrialdetan, 144, 145) duela hobetzen phrase baten redactionea ganic Elhuyar eretchiric Ibon Sarasola academicoac horri phraseari daucala asco hobetzeco zeren causitzen du phrasea lar indigeriblea -zein apreciationetan ni nator bat kin Ibon- ba, da orduan animatzen hobetzera delaco redactione hori e Elhuyar.

Hara ba lehenengo Elhuyarren textu "traquets" hori eta guero ondoren Ibon Sarasola academicoaren hobecuntzea, hara ba
Energia-analisiak suntsiketak edo galerak non gertatzen diren identifikatzea eta horiek garrantziaren arabera ordenatzea ahalbidetzen du.
[Hori da textu traquetsa edo hobegarria ganic Elhuyar]
Orai, nola erran bait  dut gorago, hobecuntzea 
Energia-analisiak ahalbidetzen du suntsiketak edo galerak non gertatzen diren identifikatzea eta horiek garrantziaren arabera ordenatzea.
[Hau Ibonen hobecuntzea respectuz goico Elhuyar-ena]
Atzitic ni oharturic Sarasola academicoa gueratu dela biderdi eta dagoela oraino guehiago hobetzeco hor ni ere animatu naiz hobetua hobetzen, izan dadin guzia -hobetuaren hobetua- iracurlearen mesedez eta pensamentua dadin curri bere ideietan fluitatez fitexago. Honan,
Energia-analisiak ahalbidetzen du identifikatzea non gertatzen diren suntsiketak edo galerak eta horiek ordenatzea garrantziaren arabera. 
[Hau Ibonen hobecuntzearen hobecuntza ganic ni] 


2 comments:

Anonymous said...

Erramun jauna:

Zure esaldia hagitzez komunikatiboa da eziez Sarasolarena. Agidanez, Sarasolak Altube nahi luke kalitu (ordu onean!), baina ez da arrunt hartara jartzen, nekezka eta duda-mudaka baizik ez zaio ematen egiteko horri, barkamenduskatuz bezala bere ozarkeriagatik, eta finean bere operazionearen emaitza da esaldi hibrido bat non komunikagarritasuna doi bat hobetu den, baiki, bainan non joskerak oraino barnean daraman Altuberen virus tzarra. Behar izan da agertu Gerrikagoitia jauna, virus horri burua mozteko aizkorakada bipil eta evidente batez.

Erdi-merdiko estrategia herabez ez da kalitzen ahako virus gaizto hori, nola ez baitzuen kalitu ahal izan erratz ukaldiz Sigourney Weaverrek bere espaziontzia parasitatu zuen munstroa.

Xabier Erroteta.

Lingua Navarrorum said...

Çure hobecunçá milla bider hobea da ecen ez Ibonena. Euscara den bakarra, hain çucen ere.
Josu Lavin