Thursday, January 07, 2016

Hurrenquera segmental logicoagoa?

Ascotan logico conceptua eta informativo conceptuac dagoz anhitz relationatuac, dudaric gabe. Halan da ze eretchiric dela ondoco -beheco- titularraren hurrenquera lar desegoquia -esaten ahal litzatequeela ere dela sano desegoquia hurbil dagoena tik opacotasun informativoa- naiz enseatzen topatzen alternativa yago egoquia, informativoa.

Hemen ba delaco hori titularra

Bera kargutik kentzeko erreferenduma egitera desafiatu du Madorok oposizioa 
(Gara, eguena 7 urtarrila 2016)

eta orai horren alternativa "hobetua"

Madorok desafiatu du oposizioa egitera referenduma kentzeko kargutik bera

2 comments:

Inaki Muniategi said...

Hi Erramun,honi zer deritzok?

Madurok oposizioa,bera kargutik kentzeko erreferenduma egitera,desafiatu du

Erramun Gerrikagoitia said...

Nire ustez hori dagoena comma artean ezen "bera kargutik kentzeko erreferenduma egitera" hobe duquec jartzea gueroago zeren joac loturic aurretic esandacoari eta halan hire auquera hori gueratzen litzateke holan "hobeturic".

Madurok oposizioa desafiatu du, bera kargutik kentzeko erreferenduma egitera

baina gogora ekarriz hic esanicoa hemen beherago duc aguertzen, halan biac batera comparatu ahal izateco visualqui beguirada batean

Madurok oposizioa, bera kargutik kentzeko erreferenduma egitera, desafiatu du

Gogora ekarri ere ze zembat aurrerago ekarri verbua' horrec bethi edo guehienetan asco duela laguntzen ulertzen hobeto esaten (edo izquiriatzen) dena.