Friday, April 10, 2015

Numero berriac euscaraz tik 30 ki 99

Nahiz-ta batzuc hasten badira ere erraiten -nola jn academico Xabier Kintana- ari naizela ni “descubritzen Mediterranoa” halere nic dut seguitu nahi neurean zeren ba' dut zuzena eta ere gogoa descubritzen eta ahalaz descubritzenagotzen neure Mediterraneoa (nire dimensione personaleco edozein arlotan, ez soil euscararen arloan) amorez lehenic ni nihaur eta ere guehiago casu concretu hontan socialqui eta globalqui -eta baita hemen blogean blogalqui- nahi luquetenac hau apportationea hartu hobetzat (edo behintzat haintzacotzat) conventzimentuz, hartu hau “gure Mare Nostrum yago valiagarria”, facticoqui hobea (prefosta baldin hola berhau bada).

Hemen ba delaco “Gure Itsaso”, “Mare Nostrum” edo “Mediterraneo” numeral base decimala. Entsegu intentione on positivoz bethea.

(Ahaleguindu naiz jartzera numeroac an 3 columna izan dadin aisago visualqui harrapatzen guzia panoramicoqui baina nic ezin izan dut, aitzitic blogetic campo bai lortu dut an LibreOffice. Da tamala behintzat niretzat, baina conceptualqui ez du horrec lebaric.)30 hiruramar

31 hiruramar tabat

32 hiruramar tabi

33 hiruramar tahiru

34 hiruramar talau

35 hiruramar tabost

36 hiruramar tasei

37 hiruramar tazazpi

38 hiruramar tazortzi

39 hiruramar tabeatzi40 lauramar

41 lauramar tabat

42 lauramar tabi

43 lauramar tahiru,

44 lauramar talau,

45 lauramar tabost,

46 lauramar tasei,

47 lauramar tazazpi,

48 lauramar tazortzi,

49 lauramar tabeatzi.50 bostamar

51 bostamar tabat

52 bostamar tabi

53 bostamar tahiru

54 bostamar talau

55 bostamar tabost

56 bostamar tasei

57 bostamar tazazpi

58 bostamar tazortzi

59 bostamar tabeatzi60 seiramar

61 seiramar tabat

62 seiramar tabi

63 seiramar tahiru

64 seiramar talau

65 seiramar tabost

66 seiramar tasei

67 seiramar tazazpi

68 seiramar tazortzi

69 seiramar tabeatzi70 zazpiramar

71 zazpiramar tabat

72 zazpiramar tabi

73 zazpiramar tahiru

74 zazpiramar talau

75 zazpiramar tabost

76 zazpiramar tasei

77 zazpiramar tazazpi

78 zazpiramar tazortzi

79 zazpiramar tabeatzi
80 zortziramar

81 zortziramar tabat

82 zortziramar tabi

83 zortziramar tahiru

84 zortziramar talau

85 zortziramar tabost

86 zortziramar tasei

87 zortziramar tazazpi

88 zortziramar tazortzi

89 zortziramar tabeatzi90 beatziramar

91 beatziramar tabat

92 beatziramar tabi

93 beatziramar tahiru

94 beatziramar talau

95 beatziramar tabost

96 beatziramar tasei

97 beatziramar tazazpi

98 beatziramar tazortzi

99 beatziramar tabeatziNo comments: