Friday, February 27, 2015

Exceptione pozgarriac lantzean behin

Ikusten dugu behintzat lantzean behin baina guti an euscarazco prensa' titularrac pean SVO structura syntacticoa zein structura da onena tzat ongui informatu iracurlea.. Halan atzo, ikusi.

  • EH Bilduk gogor salatu du espainiar ordezkaritzek euskararekin duten jarrera  

(Dudaric ez dago baina ze asco hobetu ahal dala redactionea e objectua.
Ezen "espainiar ordezkaritzek duten jarrera" izan ahal zan redactatu "jarrerea izan dutena espainiar [espainol] ordezkaritzek euskararekin" edo "jarrerea izan dutena  euskararekin espainiar [espainol] ordezkaritzek" )


Poztecoa da ikustea holacoric -SVO- zeren usuago dugu ikusten prensac, euscarazco prensac, darabilela preferentequi OVS auquerea eta tchitean pitean ere baina gutiago aldiz SOV.

Ikus dazagun eta observatu hemen azquen auquera syntactico -informativo, communicativo- horiec tzat goico titularra

(OVS)
Espainiar ordezkaritzek euskararekin duten jarrera salatu du E H Bilduk
eta

(SOV)
EH Bilduk espainiar ordezkaritzek euskararekin duten jarrera gogor salatu du

No comments: