Sunday, March 17, 2013

Mirenec ere ba dio ezen ...

Poztecoa da ikustea nola conceptua on expresatzea communicativoqui (edo ahalic communicativoen) da guero eta gehiago zabaltzen ari  an euscalzaleac. Zeren erabiliric ere forma correctuac' guero izan ahal da mezu hori aguertua edo expresatua gradu edo nivel gehiago edo gutiago communicativoan.

Eta halan hasten da -7k, asteroco suplementua on Gara eguncaria, gaur domequea 17 martchoa 2013- Miren Amuritza bere ohico articuluan

Hizkuntza ikuspegi komunikatibotik lantzea da euskararen kasuan gakoetako bat. 

Ohar gaitezen ez dela mintzo buruz ikupegui correctua baizic ikuspegi communicativoa. Da poztecoa.

2 comments:

Josu Lavin said...

90Hizkuntza ikuspegi komunikatibotik lantzea da euskararen kasuan gakoetako bat.

Aurreco perpausa ez da oso communicativoa.

Erramun Gerrikagoitia said...

Ni ere pensatzen aritu izan naiz zerbait nolacoa zuc pensatzen duzuna, Josu, baina nahi izan dut soil aguertu ideia berac aguertua, Miren Amuritzac.

Ikusten ditut bi baino auquera gehiago' hobe lezaquetenac goico textua.

Hizkuntza lantzea ikuspegi komunikatibotik da euskararen kasuan gakoetarik bat.

Euskararen kasuan gakoetarik bat da ikuspegi komunikatibotik hizkuntza lantzea.

Euskararen kasuan gakoetarik bat da hizkuntza lantzea ikuspegi komunikatibotik.

Edo beste possibilitate batzuc. Baina, hori, ez da guti ere aguertzea ideia bera' nahiz ba duen hobegarriric communicationearen aldetic.