Tuesday, January 15, 2013

Lexicalqui ote da aceptable Axular?

Lexicoac ere duela bere importantia da total clarua eta behar ez luqueena ecein explicatione soberaquinic. Hau reflexionea datort niri gogora nagoelaric iracurtzen facsilean Guero liburua. Halan, ari delarik buruz asun landarea dio honelaxe
Hasuina edireiten da alfer naguiaren landan eta alhorrean, ceren, Urtica figurat acediam, ... Hasuinac significatcen du naguitasuna: baldin malguqui, leunqui, emequi, naguiqui eta balacuz beçala hazcatcen, ferecatcen eta erabiltcen baduçu, erreco çaitu: baina ez nabasiqui eta ausartqui hersten eta murrucatcen baduçu.
Hori textu berber hori baina soilik ç letrea pasaturik ki z.
Hasuina edireiten da alfer naguiaren landan eta alhorrean, ceren, Urtica figurat acediam, ... Hasuinac significatcen du naguitasuna: baldin malguqui, leunqui, emequi, naguiqui eta balacuz bezala hazcatcen, ferecatcen eta erabiltcen baduzu, erreco zaitu: baina ez nabasiqui eta ausartqui hersten eta murrucatcen baduzu.
Behar dut esan ze malguqui -malgu- hori neuk dudala nabarmendu zeren malgu agertzen da hizteguietan nola flexible. Argui dago ze Axularrec ez duela erabiltzen significantza horrequin eta discordant dagoela -Axular- quin egungo hizteguiac eta lexicographoac. Bestalde, mintzatzen da ere egoqui buruz euskal lexico behar duguna euscaldunoc eta derrigorrez  behar dugun lexico internationala' gure Xabier Amuritza an bere bi liburu azquenac. Ez dut ekarri nahi hona, ceren litzateque gu guztion lotsagarri, dudana iracurri an Eluhyar eta Labayru hizteguiac dudanean consultatu flexible, flexibilidad eta ere inflexible, inflexibilidad hitzac.

Amaitu nahi dut esanez ze placer bat zaidala iracurtcea Axular, baina dudalaric gehitcen dudala nahiago iracurri facsimilean ecen Jakin-en versione camuflatuetan non iracurlean ezin du atcheman Axularren visione eta panoramea buruz euscara. .

2 comments:

Josu Lavin said...

euskaltzaindia.net/oeh
OROTARIKO EUSKAL HIZTEGIA

malguki (L ap. A; SP, Lar, Dv, H).

1. Suavemente, blandamente. Malguki, leunki, emeki, nagiki eta balakuz bezala hazkatzen. Ax 41 (V 25). Malguki, leunki, emeki eta palaguz. Ayerb EEs 1912, 178. (Con reduplicación intensiva). Ari zaizkizu, ari zaizkizu malgu-malguki izketan. Ldi IL 76.

2. Flexiblemente. Erreberentziak egin zituan gerria bigun eta malguki biurtuaz. Erkiag Arran 37.

Josu Lavin said...

Car amicos e amicas,

Io ha terminate le THESAURO 2013 le die mesme in que io voleva facer lo, le die 15 de januario, anniversario de interlingua.

https://www.dropbox.com/s/pfin83ksj41zwu4/THESAURO_2013.txt

Le explicationes de functionamento del Thesauro es in iste sito: https://sites.google.com/site/josulavin/

Amicalmente