Saturday, September 03, 2011

Exponente bikaina hon phrase komparativoak

Sarri munduan ez da egoten possibilitate edo aukera bakarra gauzak egiteko, zorionez. Noiz possibilitateak diren bat baino gehiago ez dateke ona beti bat bakarra erabiltzea zeren beste gauzen artean litzateke gutienik lar monotonoa.

Baina ostera noiz aukeren artean batzuk dira hobeak kommunikativoki ezi besteak litzateke ergela erabiltzea soilik aukera hori zein bait da gutiago ona edo inkluso gutien ona.

Guziok, euskalzale guziok ba dakigu ze euskaraz ba dagozela behintzat possibilitate differente bi egiteko, sortzeko phrase komparativoak. Izanik gainera aukera bata hobea, askoz hobea kommunikativoki ezi bestea edo gutiago ona. Baina inulergarriki erabili ohi da, erabili ohi dugu euskaldunok aukerarik gutiago ona baztertzen dugula bazterrean hobeagoa den aukerea. Ergelki.

Halan dut irakurri artikulua titulatzen Eurolandiaz hitz bi (ganik Joseba Felix Tobar-Arbulu, ingeniaria, Gara, iritzia, larunbata 3 iraila 2011) zetorrela textutik xurgatua eta nabarmendua hauxe esaldia, esaldi nabarmendua nola amukia sar dadin irakurlea irakurtzera hori artikulu delakoa.

  • Zenbat txartu beharko da egoera politika ekonomikoa aldatu baino lehen? 

Al da hori mezua aski klarua eta ulergarria? Nik ezetz uste. Baina baldin erabil bageneza beste aukera bat egiteko, sortzeko phrase komparativo hori, ez al litzateke hobea edozein alderditik? Hara hemen bi aukera antzekoak:

  • Zenbat txartu beharko da egoera (egoerea) lehenago ezi aldatu politika ekonomikoa? 

edo

  •  Zenbat txartu beharko da egoera (egoerea) lehenago ezi politika ekonomikoa aldatu?

Egungo egunean nork baztertzen luke tekhonogia hobeak eztakit zeren izenean, ez al da hizkuntza bat -edozein hizkuntza- lehenik eta prinzipalki instrumentu kommunikativo bat? Izan beharko lukeena ahalik onena, effikazena eta ahalaz ere simplea nola erabiltzeko edozeinek, populuak?














2 comments:

Gilen said...

Nire ustez beste modu bat argiago egiteko aurreko posteko eta oraingoko esaldiak lizate markatzea artilukuaren presentziá:

- Oldartu behar dea telebixtá (telebixtea) irrati eta egunkarien kontra?

- Zenbat txartu beharko da egoerá (egoerea) politika ekonomikoa aldatu baino lehen?

Erramun Gerrikagoitia said...

Dudarik nik ez daukat, Gilen, ze avantaila bat litzatekeela aplikatzea zuk aipatzen duzun maratila hori, maratila on hori, possibilitate hori.

Baina, nik uste dut, ze preblemá (problemea) edo problemak direla hemen bi eta ez bat bakarra agertzen direnak zuk ipiniriko exempluetan.

Izanik bata buruz ipintzea atzean edo gibelean "kontra" partikula hori

- <Oldartu behar dea telebixtá (telebixtea) irrati eta egunkarien kontra?

eta besterik da problematiká (problematikea) agertzen dena bigarren zure exempluan non hemen problemá prinzipalki da nola agertu edo redaktatu phrase komparativoak.

- Zenbat txartu beharko da egoerá (egoerea) politika ekonomikoa aldatu baino lehen?

Beraz, Gilen, nire ustez dagoz hor bi problema eta batez ere problematika differente, differenteak. Bi arazo differente. Non baita nire ustez da problema graveagoa informativoki bigarrena, phrase komparativoen redaktatzea, baztertu gabe horregatio handicap hori azkenera botatzea kontra partikulea.

Amaitzeko esan ze segituz zure praxis hori -uste izanik dela edo izan ahal dela errazago eta effektivoagoa- hasiko naizela erabiltzen problemá ezi ez problemea zein erabili izan ohi dudan sarri orai arte; gorderik beharbada problemea formea tzat euskara mendebalekoa.

Zeozer esatekorik bazendu gehitzeko geratzen naiz, gara zain zure erantzunaren, kommentarioaren.