Thursday, December 31, 2009

Gehiago buruz evolutionea an greko hizkuntza (II)

Gehiago buruz evolutionea an greko hizkuntza (II)


Kommentatu nuen an aurreko blogeko posta kasu bat na evolutionea an greko hizkuntza, kasua na komparativoa forma zaharrean non da agertzen forma trinkoan (μικρότερο) eta bestetik forma berrian non agertzen da forma periphrastikoan (πιο μικρό).

Orai ostera nahi dut kommentatu beste puntu edo kasu bat evolutionearena na partikula bat (justuki, σύνδεσμος [syndesmos] edo konjunktionea)

-γάρ-

doana kokaturik forma zaharrean leku edo positione "desegokian" zein baina da evolutionatu edo du jauzi egin modernitatean "leku edo positione yago logikoa an esaldia" edo zaigu bilakatu informativoagoa, da korritu konjunktionea -γάρ- leku yago strategikoa informativoki.

Halan dugu ikusiko -eta nahi luenak ere observatuko- inskriptionea dagoena an Pantanassa (Panta + anassa: Oroerregina edo erregina na erregina guziak) eliza ezaguna, an Patras. Nola ikusi ahal da photoan na link hau

(http://www.infocenterpatras.gr/IMAGES/pantanassa2.jpg)

bada, ba dago inskriptione bat fatxadan dagoena gainean hon bost arkuak non ahal da irakurri inskriptionea hiru lerrotan. Ditugula tratatuko hemen azken bi lerroak soil zeren hor agertzen bait da γάρ konjunktionea. (Erabil zazu aumentua eta ahalko duzu aise irakurri textua)

είσελθε εις τόν οίκον μου καί

στήθι μετά φόβου ο γάρ τόπος

ούτος άγιος εστί

zein bait da euskaraz

hator neure etxera eta

hago beldurrez hau zeren lekua

hau saindua da

Bada, dugu orai kommentatuko positionea na γάρ partikulea zein dago artean artikulua (ο) eta substantivoa (τόπος), sartua "illogikoki" tartean batasun konzeptual hori (artikulua + substantivoa, ο τόπος), "illogikoki" pean gaurko konzeptione informativo kommunikativoa. Illogikoki diot nik zeren nahi duelarik eman explikationea edo arrazoina zerengatik behar dugu egon beldurrez elizan da batetik logikoa avisa gaitzan 1) kin γάρ partikulea nola preavisualki aitzinetik ezi ez sarturik phrase explikativoan eta ere bestetik 2) gabe hautsi hori batasun konzeptuala na artikulua eta substantivoa, ο τόπος; sartu gabe erdian γάρ zangotrabatuki, ο γάρ τόπος
(ha zeren lekua, el porque sitio, the because place).

Modernoki partikula horiek, zeren konkretuki γάρ partikulea galdua da orai, baina bere funzione bereko equivalenteak dagoz -esaterako γιατί- doazenak beti aurretik ezi zeri dagokie, digutelarik klarki avisatzen -preavisatzen- aitzinetik datorrela beste informatione komplementario bat
(zeren ha lekua ....... , porque el sitio ........... , because the place ..........).

Dut ere, argigarri, jarriko hau exemplu imaginativoa gaztelaniaz

En el hotel tuvimos que cambiar de habitacion la porque cama tenia una pata rota (forma struktural greko klassikoan)

En el hotel tuvimos que cambiar de habitacion porque la cama tenia una pata rota (forma modernoan)

Bada, da evolutionatu zorionez positivoki, modu yago informativoa eta kommunikativoa. Zeren nork ukatu ahal du ze dira askoz mezu informativoagoak eta kommunikativoak


(γιατί ο τόπος .......................................,

zeren ha lekua .....................................,

porque el sitio ......................................,

because the place ...............................)

ezen ez

(ο γάρ τόπος .....................................,

ha zeren lekua ..................................,

el porque sitio ...................................,

the because place .............................)?


Patras, Grezia
San Silvestre eguna, 31 abendua 2009

No comments: