Tuesday, November 03, 2009

Ulergarriago, informativoki?

Jakin nahi nuke ea zenbatek -zenbateko porzentaiak- kausitzen du hau titularra normal eta ezein koxka bakoa (Berria egunkaria, titular prinzipala, martitzena 3 azaroa 2009)
  • Euskara hezkuntzako hizkuntza nagusia izatea eragotzi nahi du Jaurlaritzak
zeren behintzat nik dut kausitzen aski desegoki eta diffizil ulertzeko. Ez dakidana da ere zenbat pensatzen eta pensaketa ihardutzen dira prensakoak -prensa professionalekoak- buruz eman informationea erraztasunez, eta konkretuki titularrak zeintzu dute importantzia importante preliminarra sartzeko edo ez sartzeko irakurtzera barnekoa.

Beste aukera hauek ez al dira ulergarriak eta hobeak informativoki? Ala, soil, ez al dira "aski jatorrak"?

  • Jaurlaritzak eragotzi nahi du euskara izatea hezkuntzako hizkuntza nagusia
  • Jaurlaritzak eragotzi nahi du izatea euskara hezkuntzako hizkuntza nagusia
  • Jaurlaritzak eragotzi nahi du izatea euskara hizkuntza nagusia hezkuntzarako
  • Jaurlaritzak nahi du eragotzi izatea euskara hizkuntza nagusia hezkuntzarako
  • .............................................................................................................................

Nola ahal bait dugu ikusi aukerak, aukera differenteak, dira aski zabalak. Iruditzen zait daukagula blokeatua informationea -possible litzatekeen informatione askoz hobea- izenean eta pean hon "orthodoxia fiktizioa".

Ez al da garaia hasteko egiten autokritika egiazkoa tzat izan dadin euskara ere -nola beste alboko anitz- hizkuntza effektivoa transmisionean hon informationea kin diffikultate ahalin gutien edo quasik ezein?

2 comments:

Josu Lavin said...

ZORIONAK ZURE URTEBETZE EGUNEAN!

Erramun Gerrikagoitia said...

Eskerrak Josu, mila anitz esker.

Zu ere bizi ongi.