Monday, September 28, 2009

Importantzia hon lexiko internationala

Niretzat importantziaren rankinean yago importantea da syntaxia ezi lexikoa eta gigo (gutiago, gutxiago) importantea oraino orthographia ezi aurretik aipaturiko bi arlook, syntaxia eta lexikoa.

Baina horrek ez du nahi esan ezen direnak gutiago importanteak ezi syntaxia ez direla importante eta ere arras importante. Hortakoz ekartzen dut hona izkiriatu dudana an zuzeu.com buruz lexikoa zeren orai euskalzale gehienek uste bait du ezen ez daukagula jada purismo lexikalik.

Hara ba zer dudan izkiriatu (zuzeu):


Lojantzia edo pyjama jantzi lo ondo egiteko.


Askok uste duke nola ere hak Daniel Landartek ezen pyjama (pijama) hitza ez da euskarazkoa nahiz-eta guk euskaldunok dugun erabiltzen hori hitza nola beste europeoek.

Baina ba dakigu ezen hitz hori dela

inglesean pyjamas
alemanean Pyjama
frantzesean pyjama
italianoan pigiama
espainolean pijama

eta hitz hori heldurik arartez inglesa da etorkiz hala ere indostani hizkuntzakoa. Non indostaniz da

indostaniz paeyama

[Hau informationea hartua da tik Larousse.]

Uste ez badugu ere mugea eta mugak pluralez hor ditugu guk euskaldunok an geure entelegua eragina eginez gugan purismoak (inferioritate komplexuak) ez soil buruz muga physiko geographikoak ezartzeko limiteak eta agintaritza esparruak -nola aipatuak Danielek- baizik ere ditugu ezkutuxeago eta inkonszienteago linguistikoak eta konkretuki lexikalak (ahaztu gabe arlo orthographikoa) non ez dugun jakin ohi izaten differentzia egiten artean hitz propio euskaldun autokhthonoak nola harria edo mendia eta bestetik hitz internationalak nola pyjama edo gehiago zeintzu dira patrimonio amammkomun hon humanitatea.


Bai dudarik ez ezen lexikoa da importantea eta lexikoan hainbat hitz dira hitz internationalak dutenak izate eta personalitate eta ere orthographia igualtsu bat.

No comments: