Wednesday, April 29, 2009

Gabe alferreko barrera lexikal absurdoak

Garelarik ari ikasten edo hobetzen ingles hizkuntza hemen an Calgary, Canada an pronuntiatione klasea, azken nivel basikoan lehenago ezi saltatu gizartera digute eman fotokopiak tzat ikasi pronuntiationea an inglesa.

Ikusi dut plazarrez -nahiz ba nekien ere lehenagotik intuitivoki- ezen jakinik soil euskara ere ahal da ulertu terminologia phonetikoa gabe ezein diffikultate.

Halan dugu ikasi ze tzat

Klassifikationea na phonema konsonantikoak

behar dugu begiratu

batetik lekua na artikulationea
eta bestik modua na artikulationea

Halan konsonanteak dira begiraturik ki:

Place of Articulation

== Bilabial,
== Labiodental,
== Dental,
== Alveolar,
== Palatal,
== Velar,
== Glottal


eta begiraturik ki:

Manner of Articulation

== Stop,
== Fricative,
== Affricate,
== Nasal,
== Liquid,
== GlidePoza hartzekoa da nola ulertu ahal dira horiek terminoak

-termino international zientifikoak buruz orai phonetikea-

tik euskara, jakin gabe ere inglesa. Da poz hartzekoa, praktikoa, mesedegarri,... zeinak digun agertzen ez direla inglesak ibiltzen bila alferreko terminologia proprioa -eta bortxatua- baizik dute segitzen korronte kultural okzidentala.


[Bigarrenik, batera kin poz hori ere zait etorri gogora izan nuen, genuen "dialogo" tamalgarria an erabili.com an

(http://www.erabili.com/zer_berri/muinetik/1234170561)

otsaila 2009, artean

Eneko Zuloaga
Erramun Gerrikagoitia
Ricardo Gomez
Borja Ariztimuño
López Jon Lexartza
Gilen

zaidala gogoratzen hor izan zen

  • nivel akademiko nuloa

eta ere

  • komportamentu personal ezegokia

(eta niretzat desegokia eta desedukatua)]


Calgary, Canada.
Apirila 2009

No comments: