Friday, February 06, 2009

Lar urrun, lar sobera urrun. Ala ez?

Ikusi ahal da lehenengo plana kin photo korrespondentea notizia buruz bandera espainola jarria aurrean hon Euskal Parlamentua. (Gara, barikua 6 otsaila 2009)

Irakurri ahal da hauxe ondoan photoa.
"Lortu dugu!". Hala agurtu zuen Carmelo Barrio PPko agintariak atzo eguerdian Gasteizko Legebiltzarraren atarian ezarri zuten bandera espainola. Oraingoan ez zen gauez egin, eguerdian baizik. Iragarri bezala, Auzitegi Gorenaren erabakia bete du Izaskun Bilbao presidenteak.
Diot nik ze dago lar urrun agurtu zuen (verbua) tik bandera espainola (objektua zer zuen agurtu). Zeren berria da (Camelo Barriok) agurtu zuen bandera espainola kin gehiagoko informatione detaillantea.

Edo
"Lortu dugu!". Hala agurtu zuen bandera espainola Carmelo Barrio PPko agintariak atzo eguerdian Gasteizko Legebiltzarraren atarian ezarri zutena. Oraingoan ez zen gauez egin, baizik eguerdian. Iragarri bezala, Auzitegi Gorenaren erabakia bete du Izaskun Bilbao presidenteak.
baita hau ere
"Lortu dugu!". Hala agurtu zuen Carmelo Barrio PPko agintariak bandera espainola atzo eguerdian Gasteizko Legebiltzarraren atarian ezarri zutena. Oraingoan ez zen gauez egin, baizik eguerdian. Iragarri bezala, Auzitegi Gorenaren erabakia bete du Izaskun Bilbao presidenteak.

Da modu hau informatzekoa, euskalduna, lar urrun dagoena tik effektivitate informativoa.

Lar urrun, lar sobera urrun. Ala ez?

2 comments:

Josu Lavin said...

• sider- n [occurring in derivatives and compounds]
Hence: sideral; siderar &; considerar &; desiderar &; siderostato etc.
o sideral adj [Astron.] sidereal
o siderar v to strike (by lightning)
Hence: sideration
 sideration n sudden stroke (of apoplexy); sudden paralysis
o considerar v 1. to consider (= to give consideration to); 2. to esteem, think highly of;
considerar como to consider (= to view as, judge to be, etc.);
toto (ben) considerate all things considered;
considerante que considering that
Hence: considerabile; consideration; considerate-inconsiderate; reconsiderar
 considerabile adj considerable
 considerate I. pp of considerar; II. adj 1. circumspect, prudent; 2. esteemed
 inconsiderate adj unconsidered, rash
 consideration n consideration (1. act of considering; 2. esteem);
in consideration de in consideration of, on account of;
esser sin consideration to be inconsiderate;
prender in consideration to take into consideration
 reconsiderar n to reconsider, consider anew
o desiderar v to desire, wish, wish for;
lassar (multo) a desiderar to leave (much) to be desired, leave room for improvement
Hence: desiderose; desiderio; desiderabile-indesiderabile; desiderative
 desiderose adj desirous;
desiderose de desirous of
 desiderio n desire, wish
 desiderabile adj desirable
 indesiderabile adj undesirable
 desiderative adj 1. desirous; 2. [Gram.] desiderative
o siderostato (-ó-) n siderostat

Josu Lavin said...

CONSIDERAR eta DESIRAR hitz noble eta prestuak IZAR hitzarekin relatinatuta daude.

Eta KONTSIDERATU idatziko al dugu?

Neuk ez!