Tuesday, September 09, 2008

Nagusi adultoek esan daroen esaldiak

Orai irailaren lehen egun hauetan entzun dut ama bati esaten edo galdetzen bere ume txikiari
  • konta dozue zeuen ipuintxuak?
Ama horrek ez ote daki euskaraz ongi? Esan behar ote zuen derrigorrez honela
  • kontatu dituzue zeuen ipuintxuak?
Ze nik ere beharrean titulatu nire post hau

Nagusi adultoek esan daroen esaldiak

ahal nuen titulatu beste hontara


Nagusi adultoek esan daroezen esaldiak

Non dago(z) mugak eta limiteak artean korrektua eta inkorrektua? Behar ote dugu olioztatu gure intransigentzia?

3 comments:

Anonymous said...

Caro amico Erramun,

On debe parlar in le maniera le plus natural possibile sin artificios. Il es a dicer, como ha facto issa matre con su filio.

Io sto securo que ista matre ha dicto "konta dozue zeuen ipuintxuak" in un forma natural, ma tu debereas recognoscer que tu has scripto "Nagusi adultoek esan daroen esaldiak" in un forma artificial.

Parlaemos et scribeamos in un maniera natural como dictae nostro corde.

Josu Lavin

Anonymous said...

Orain etzeukeat adibiderik eskueran baina euskal tradizioan, ahozkoan, eta are literarioan, nahikoa arruntak dira singular/plural aditz komunztadura neutralizazio-irregularrak-edo, areago zenbait gunetan, eta areago zenbait autoretan (eta ondo legokek hori sistematizatzea ere, Beñat Oihartzabalek beste asmo batuekin ere egin duen bezala, Txillardegiren omeneko liburuan -Tokiz kanpoko numero komunztadura lanean-). Baita ere noski komunztadura singular arrunt estandarizatuak zenbaitetan -objektu-edo pluralekin-edo ere- (EGLU-IVk, 49 eta hurr.) Baita ere ahozko bat-batekotasunaren eraginean arrunta aditz komunztadura singularra emanik ondoretik subjektu edo objektu pluralak aurkitzea, hiztunak aditza eman eta gero zehaztu duelako bere garunean subjektu edo objetu plural hori singularen ordez.

Beste gauza bat izango dek hala ere, delako hiztunak bere diglosia partikularrean (ia) erabat galdu badu aditz komunztadura plurala, gaur egun hiztun askorengan gertatzen den eran. Eta mesede genikek segurasko halako hiztunek ere bere hizkuntza aukerak aberastuko balituzte.

Ondo izan

Bittor

Erramun Gerrikagoitia said...

Nik dakidala ez konkordatzea verbuko flexionea eta objektuak da aski zabala leku edo inguru batzutan h. n. Ondarroan eta ere Araba inguruko bazter hortan (Arrasate, Oiñate, Aramaio, ... ). Esango nuke, Bittor, ze esaterako Ondarroako maioria ia absoluto batentzat normala eta exklusivoa dela berba egitea barik konkordantzia (ondarrutar euskalzaleren batek ahal luke hori konfirmatu edo ukatu, hala plazer balu).

Bestetik kommentatu ze holako ezkomunztadurak hartzen dira beti txartzat edozein examinetan.

Josuri esan ze bai, izan behar dugu naturalak baina ez duelarik horrek esan nahi ezin dugu erabili ahal batzoitzak bere ahaleko possibilitateak, bai skribuz nola mintzoz. (Josu, hau paragrapho / parrapho hau ere ez dateke osoro naturala nonbait).