Saturday, April 13, 2024

¿Ba al dago ala ez, zoztor edo impedimentu communicativoric?

 Lehenago ere hemen an nire blog hau naiz mintzatu buruz hau structura syntacticoa ez asqui on eta effectivoa communicativoqui edo informativoqui. Gaur berriro nator kin gai hori hona blogera. 

Zeren dugu, casuraco, iracurtzen (an Gara eguncaria an lehenengo orria, zapatua 13 apirila 2024) ondorengo titularra 

Itoitz, klimaren inguruko epai historikoaren parte 

non "parte" hitza dathorren azquen azquenean dituela aurretic haimbat complementu (klimaren inguruko epai historikoaren). Zein titularrean dioscuten ze Itoitz da parte (kin bere complementuac). 

Baraz, behar luque titular horrec izan zerbait honelatsucoa 

Itoitz, parte ...

3 comments:

Anonymous said...

Idazten badozu:

"Itoiz, parte...."

Arazoa da gero nola lotu "parte" hitzagaz jarraian datorren guztia, genitibo bat behar da-ta hor nahitaez:

parte + .......-ren?
ala
parte (genitibo markako preposizio bat --zein?) + .........?

Zure proposamena osorik beharko zenduke adierazi, baloratua izateko.

Erramun Guerricagoitia said...

Nic, anonymous, eguin dudana da salaqueta bat salaquetea sarthu gabe an ezein proposamen, nahitara. Ustez ethorri ahal da guero delaco proposamen hori edo horiec ganic gu. Lan eguinez apportatuz bakoitzac ahal duena bakoitzac, lan eguinez an auzolana.

Nic esan dut soil nola ikusi ahal da tituluan -¿Ba al dago ala ez, zoztor edo impedimentu communicativoric?- ze hor titularrean

Itoitz, klimaren inguruko epai historikoaren parte

ba dago zoztor bat edo impedimentu bat daian iracurleac comprenitu dioena titularrac.

Eta iduri du, behintzat iduri luque ze zu ere hortan zagoz cort ezen bai ba dago an phrase hori zoztorric edo impedimentu comprensivoric. Halan bada ezen onhartzen duzula ba dago zoztor edo eztropezuric hor, ez da guti zeren bidea legoque iraquia eguiteco proposamenac, ez soilic salaquetac (edo critica hutsac).

Hortan conforme bazengoz ezen hor ba dagoela eztropezuric, ni ere conforme nengoque eguiteco neure nolabaiteco proposamena (zein ez litzateque haguian optimoena) guero izan daigun seguida auzolanean.

Bada, anima gaitezen auzolan hortara.

Erramun Guerricagoitia said...

zagoz acort / zagoz cort

Disculpatu erratea.