Friday, March 24, 2023

Informativoqui hobea?

 Dugu iracurri an ETB1eco informativotaco azpitextua buruz futbola ondocoa 

San Mamesen, biharko partida prestatzen 


Nago ni ze -behintzat informativoqui- mezu hori ez othe da hobea holan 

San Mamesen, prestatzen biharko partida 


Beharba tzat bat baino guehiago hau reflexionea da irrelevantea eta ere ganora lar guticoa.

2 comments:

Anonymous said...

Prestatzen biharko partida San Mamesen.

Egia esan, esaldi motza da eta esaldi mota hauetan ez da arazorik sortzen, aldiz, luzatzen bada orduan etortzen dira komerik...

Txopi

Erramun Gerrikagoitia said...

Txopi, esaten duzunaz nago acorduz baina soilic partez.

Acorduz nago ze titular hontan -San Mamesen, biharko partida prestatzen- eta antzeco beste labur ascotan ez dago problema larriric ulertzeco titularra.
Baina nola hemen -an bloga- ascotan presentatzen dira "oztopoac" plano theoricoan, ez du importantzia lar handiric luzerac edo phrasearen (orain, tituluaren) luze handitasunac. Bere laburrean ere valio du analysiac, esango nuque.
Casuraco esandi hori -San Mamesen, biharko partida prestatzen- eguinic ondio ere laburrago edo nahi den beste llabur berdin valioco luque analysiac. Ez da ulertzen den edo ez baizic da capatatzeco mezua aisago. Hara titular hori ondio laburrago, exemplugarri.

San Mamesen, partida prestatzen
edo
San Mamesen, prestatzen partida

Mezu ondio laburrago hortan ere behintzat niretzat (eta esango nuque edozeinentzat) mezua da arguiago.