Saturday, June 19, 2021

Baldin eguia bada supposatua ¿zergatic da aldatzen originala, realitatea?

 Nahizta an Argia euscal astecaria (13/06/2021, 52 or) -ganic Leire Regadas- dakusgu cacotch artean "...", ezen adieraziz ze aiphu hori da exactuqui originala, du Anaïs Franquesa-c (Villafranca del Penedès, 1983) esaten titularrean ondocoa

"Polizia eredua aldatzeak ez du zigorgabetasuna amaitzea bermatzen" 


Ni, nago ze, ia seguru bere aiphua zen antzecoago kin ondoco nic supposatua, ezen

"Polizia eredua aldatzeak ez du bermatzen amaitzea zigorgabetasuna"


Baldin suppositionea eguia edo antzecotsuagoa ba ¿zergatic ez da respetatu aiphu originala? ¿Ba othe du esatecoric zerbait Leire Regadas-ec? edo edozeinec defendatzen duenac traducitzeco manera edo cambio syntactico horiec eguiteco? Nic gogo onez eta gustura jaquingo nuque argudioa alde eguin holaco cambioac. ¿Zertan duquete hobetzen aiphu originala, baina? ¿Noren mesedetan? ¿Euscaldunen?

2 comments:

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

Lagunak on Referentziak, nahi dut komentatu film bat zein nuen ikusi ostegunean Donostin. Film japoniarra da eta dute botatzen an bertsio originala; titulua da gazteleraz "La Mujer del Espía" ta dago oinarritua an istorio bat on bikote japoniar bat an urteak 1940-1945.

Dena dala, ez da nire asmoa hitz egitea buruz filma baizik ta buruz erabiltzen duten hizkuntza. Hasieratik du deitzen atentzioa zeren dira elkarrizketa oso xinpleak: esaldi bakun bat gehi esaldi bakun bat ta honelo aldiro. Tarteka dute sartzen esaldiren bat subordinatua baina oso gutxi ta gainera ez dakit zertaz, alegia zeren zegoen an jatorrizko bertsioa ala zeren zuten idatzi itzulpenean. Hau da nire ustez, azaldu zen esaldirik gehien zaila:

- ¿A qué debo el placer de tu visita?

Alegia, hemen tratatzen diren gaiak ez direla bakarrik teoria hutsa eta hau ahal dugu konprobatu an modu praktikoa noiz ikusten dugun film japoniar bat, hizkuntza bat zurrunki regresivoa.

Txopi