Friday, February 24, 2017

vegano / begano

Noiz iracurri dut prensan euscaraz egunoquin

begano (eta ez, vegano

joan naiz curiositatez Academiaren hiztegui berrira (2016 udazquena) ikusteco zelan dathorren hitz moderno hori (behintzat moderno relativoqui) baina hasi naizelaric topatzen othe zethorren nola begano (ezaguturic gure egungo planteamentuco "percal cultural" zabala) baina ez dut aurquitu hizteguian leku hortan eta ondoren ikusi dut porsiacaso nola vegano baina hemen ere deus ez. Ikusi dudana da dathorrela begetariano, zeinac ez du zentzu cultural handiric niretzat. Berba (edo verba) batean galdetu zergatic dago holaco "gorroto" illogico, irrational eta aldrevestetsua contra v letrea an gure mundu culturala eta an ere Academia, batez ere an berba international modernoac?

Zer tcharric lekarquioque vegano hitzac euscarari? Ez al litzateque irequiera cultural on baten hasierea? Ez al dugu behar panorama cultural coherenteagoa, rationalagoa?

2 comments:

Txopi said...

Beraz, "Ikusi dut video bat" ala "Bideo bat ikusi dut"?

Erramun Gerrikagoitia said...

Buruz phrasearen ordenea ez dauca importantzia transcendentalic holaco esaldi ttipietan izan redactatua galderea modu batera edo bestera, ezen

edo
"Ikusi dut video bat"
edo
"Bideo bat ikusi dut"

Baina uste dut ze orthographicoqui ez duela zentzuric
video izquiriatzeac nola bideo,
izanic hitz moderno international bat.