Monday, January 11, 2021

Ulertzen al da hobeto mezua?

 Iracurtzen da an NAIZ an internet hau titularra

Pili Zabalak Fiskaltzan Felipe Gonzalezek GALekin duen lotura azter dadila eskatu du

nic nahiric hobetu goico titular hori jarrico nuque honela, ustez iracurleac esquertuco luque asco hobecuntzea

Pili Zabalak eskatu du Fiskalian azter dadila lotura duena Felipe Gonzalezek GALekin

3 comments:

Josu Lavin said...

lotura duena
= >

loturá (loturea) cein baitu

Erramun Gerrikagoitia said...

Bai, hotetuco luque qualitatea e mezua.

Pili Zabalak eskatu du Fiskalian azter dadila loturá zein bait du Felipe Gonzalezek GALekin.

Erramun Gerrikagoitia said...

Aguertzen dena gaur prensan, paperean, Garan da

Pili Zabalak Fiskaltzari eskatu dio azter dezala Gonzalezek GALekin duen lotura

Comparatu ahal dugu kin atzo aguertu zena inteneten

Pili Zabalak Filkaltzan Felipe Gonzalezek GALekin duen lotura azter dadila eskatu du

Antza, dirudienez, oldoztu dute Gara eguncarian ze zethorrena an internet bart zela gutienic hobetzecoa zeren zen -euren iritziz ere- asqui tcharra eta ez asqui ona informativoqui.