Thursday, January 07, 2021

Corrimentu, iluntze eta calte lexicala tzat euscaldun populua. Imprecisionea.

 Uste dut ze euscaldunen artean egongo dira banaca guti ez dutenac ezagutzen (eta ere erabilten) 

insurrectione hitza 

eta bere derivatuac. 

Questionea da ze entzuten dugunean an ETBco informativoac ze esaten du Joe Biden-ec ze atzocoa Capitolioan izan da insurrectionea dugu entzuten euscaraz traducituric bere verbac ze egon da 

matchinada (edo matxinada).


Berdinac, equivalenteac eta elkartrucagarriac othe dira 

insurrectionea eta matchinadá?

2 comments:

kepa said...


Nire ustean bai, biak diraz agintarien kontra egitea herri talde batek, edo ta Estaduko eraikinen kontra.
Iraultza beste gauza bat da, itzalago. Memeloek ezin dute iraultzarik egin, herritar altxamendua behar da herritar motiboekin, esplotazioa, kolonizazioa eta abar.

Erramun Gerrikagoitia said...

Nic planteatu nuena da ze entzunic inglesez zioela Joe Biden-ec insurrection dutela eman ETBco informativoetan nola matxinada.

Elhuyar hizteguiac dio ze matxinada euscal hitzac esan nahi du gaztelaniaz:
rebelión, motín, sublevación, levantamiento, insurrección, insurgencia

Antza, aburuz Elhuyar, matxinada euscal hitzac du heremu semantico anhitz zabala harrapatzen duela termino differente asco zeinac ez dira elkarren synonymo ezta urric eman ere, nahizta bai ba dute denominadore minimo communa an significantza baina ez dena asqui hori denominadore minimo communa ezartzeco matxinada nola equivalente edo synonymo tzat lista hortaco termino guztiac
(rebelión, motín, sublevación, levantamiento, insurrección, insurgencia),
behintzat nire appreciationean.