Saturday, January 16, 2021

Nic ez dut dudaric, ¿zuec?

 Iracurtzen dugu ETB1eco informativoco oin-oharrean ondocoa

Segurtasun neurri gehiago Bidenen kargu hartze ekitaldia zaintzeko

non mezu hori redactatu ahal zen ere beste hontara

Segurtasun neurri gehiago zaintzeko Bidenen kargu hartze ekitaldia

Honaco criticac edo reflexioneac ez daquit helduco diren ki ETB1eco informativotaco redactoreac baina helduez guero norc jaquin nola eta zer razonamentuz hartzen dituzten. ¿Ba al dago gure artean inter-relationeric, ezagutzaric elkarrenic?

 

Nic ez dut dudaric ze 2. auquera alternativoa da anhitzez hobea eta communicativoagoa ze lehenengo originala aguertua an ETB1eco informativoac. Eta ¿zuec?

No comments: